november 2018

Gemeente Breda: wat willen ze?

Uit BN/De Stem: De ene held van Breda is de andere niet

Het is niet de eerste keer dat de gemeente Breda iets kopieert van Helden van Breda. Gelukkig zijn we er wel altijd uitgekomen.

Soms is het lastig samenwerken met de gemeente. Dat heeft verschillende oorzaken. De ene keer neemt een ondernemer – die in opdracht van de gemeente werkt – het niet zo nauw met het intellectuele eigendom en kopieert ons programma voor de Vrede van Breda. Een andere keer ontstaat de gewoonte bij degenen die vergaderen over de waardering van Bredanaars om over helden te praten. Het zou verwarrend zijn als de gemeente die kreet zou overnemen. Gelukkig zijn daar duidelijke afspraken over gemaakt; de gemeente noemt hen inmiddels Smaakmakers van Breda.

Maar vorige week staat er opeens in de krant dat er drie nieuwe helden van Breda zijn benoemd. Door de gemeente. En dat is even schrikken.
Het blijkt te gaan over een jeugdlintje, dat in 2018 voor het eerste wordt uitgereikt. Dit overigens ondanks het beleid om geen penningen meer te geven. De Chris van Faassenpenning voor volwassenen is immers vorig jaar voor het laatst uitgereikt.

BN/De Stem heeft de verwarring ook opgemerkt en een dag later staat daarover een stuk in de krant. Ondertussen wordt er ook al druk heen en weer ge-smst. Burgemeester Depla mailt dat hij onze gevoelens heel begrijpelijk vindt. Een dag later komen we hem tegen en schudt hij ons persoonlijk de hand. Paul Depla benadrukt hij hoe mooi hij ons initiatief vindt. Daarmee is het misverstand uit de weg geruimd.

We gaan er wel vanuit dat de term Helden van Breda bij de volgende uitreiking van het kinderlintje niet meer door de gemeente wordt gebruikt. Al was het maar om geen verwarring te zaaien bij de Bredanaars!

Emilie van Empel nieuw bestuurslid

Eindelijk is de vacature in het bestuur ingevuld: Emilie van Empel komt ons versterken.

Emilie is sinds anderhalf jaar bij Helden van Breda betrokken. Als deken van de orde van advocaten werd ze benaderd of ze niet een rechter of advocaat wist voor het selectieteam. ‘Dat wil ik eigenlijk zelf wel doen’, antwoordde ze meteen. Achter de schermen heeft ze niet alleen geslecteerd en gekeken naar een zorgvuldige onderbouwing, ze heeft ook advies gegeven als het proces stagneerde. Emilie heeft ook alle verhalen meegelezen.

Emilie is een bekend gezicht geworden: bij de interne presentaties was ze meestal aanwezig als moderator. Alle helden kennen haar van de vele vragen die ze aan hen stelde.
Daardoor leerde hen persoonlijk kennen. Die ervaringen inspireerden haar om ook deze nieuwe taak op zich te nemen.

Emilie is verder een bezige vrouw, die ondanks haar zeventig jaar nog steeds praktiserend juriste is. De kennis en ervaring die ze daardoor heeft, brengt ze natuurlijk ook in het bestuur in!

Thema Verzet past uitstekend bij Helden

Als het thema Verzet van de Multatulilezing 2018 ergens bij past is het wel bij Helden van Breda.

Onze mensen komen in verzet als ze zien dat er niet voldoende wordt opgekomen voor armen, onderdrukten, vluchtelingen of zieken. De helden waren dan ook van harte welkom om met de bezoekers van de lezing in gesprek te gaan.

Generaal Nico Geerts, voorzitter van de Multatulilezing en ambassadeur van Helden van Breda, nodigde de helden uit als eregasten. In zijn welkomstwoord benoemde hij het belang van protest en actie.  En hij reikte Goed Volk uit aan de sprekers (waaronder Diederik Samsom), moderator Frenk van der Linden en het panel dat de Multatuliprijs toekende (waaronder wethouder Miriam Haagh en professor Anton van Kalmthout).

Aanwezig van de helden: Jan Hopman (Mondiaal Centrum), Erna Smeekens (De Vrije Uitloop), Henk Willemsen (Stichting Papoea Steunfonds), Philip Oronsaye (Stichting JARA) en Adrienne Verboom (coördinator KWF regio Breda en medewerkster VRC). Zij gaven informatie over hun eigen projecten en goede doelen. Schrijfster Joyce van Zijl-Lak en selectieteamlid Emilie van Empel kwamen langs om gezellig bij te kletsen en te ondersteunen. Daardoor zijn er ook weer wat boeken verkocht!