oktober 2021

Peter Lahousse stuwende cybercrime-kracht bij politie en gemeente

Peter Lahousse (51) is een stuwende kracht achter de bestrijding van cybercriminaliteit. Politie en andere overheidsdiensten maken dankbaar gebruik van zijn digitale kennis en kunde. Naast diefstal-, fraude- en oplichtingszaken die op het internet plaatsvinden, bestrijdt Peter ook criminele praktijken die zich op het darkweb afspelen. 

Door Henk Ketelaar.  Foto: archief Peter Lahousse

Naam: Peter Lahousse (51 jaar)
Vrijwilligerswerk: Afhankelijk van gezondheid 8 – 50 uur per week
Beroep: ex-logistiek manager

In 1991 slaagde ik in België voor mijn HTS-opleiding werktuigbouwkunde. Omdat computergestuurde informatica mij in die tijd erg interesseerde volgde ik daarna nog een éénjarige aanvullende opleiding: ‘computer numeriek control’. In België behoorde ik met zes andere studenten tot de eerste groep studenten die deze unieke opleiding met een diploma afsloot.

Daar vond ik werk dat het dichts aansloot op mijn opleiding en interesse. Ik hield mij bezig met het ontwikkelen en bedenken van computergestuurde logistieke programma’s en ik voelde mij als een vis in het water. In de loop van de jaren werkte ik mij op tot logistiek manager en functioneerde ik in die hoedanigheid bij verschillende grote bedrijven als C-1000 (10-jaar) en Leen Bakker (2 jaar).

Vrijwilligerswerk:
Omdat ‘boevenvangen’ van kinds af aan mijn wensdroom was, besloot ik in 2005 vrijwilliger te worden bij de politie. Tot verdriet van mijn moeder moest ik daarvoor wel mijn Belgische nationaliteit inruilen voor de Nederlandse. Na vijf jaar studie in eigen tijd aan de Nederlandse politieacademie, ging ik als vuurwapen dragend agent bij het politiedistrict ‘De Baronie’ aan de slag. Al gauw ging de politie mijn digitale kennis en kunde waarderen en mocht ik bij het cybercrimeteam Zeeland-West-Brabant in oprichting aan de slag. Een fantastische en leerzame tijd; voor mij maar ook voor de politie.

In 2015 werd ik ernstig ziek en moest ik per ambulance naar het ziekenhuis. Tien dagen lang lag ik op de Intensive Care. Voor mijn leven werd gevreesd. Met de mededeling dat ik nooit meer volledig zou herstellen, verliet ik in een rolstoel het ziekenhuis.

Gesteund door mijn vriendin Heidi, verwees ik die uitspraak naar het rijk der fabelen en vocht ik mij terug tot degene die ik nu ben. Namelijk: een sleutelfunctionaris cybercrimebestrijding niet alleen bij de politie, maar ook bij justitie en de gemeente Breda. Weliswaar op vrijwillige basis maar dat maakt het werk er niet minder leuk om. Door wettelijke regelgeving heb ik helaas wel mijn beroep als logistiek manager moeten opgeven.

Wat houdt jouw vrijwilligersbaan precies in?
Ik houd mij vooral bezig met het bestrijden en voorkomen van misdrijven die zich voordoen op het wereldwijde Internet. Voor de politie ben ik een actief onderzoeker naar illegale zaken die zich op het darkweb afspelen. Darkweb is een deel van Internet waar zich duistere zaken afspelen op het gebied van wapenhandel, drugshandel en kinderporno en is alleen met een specifieke browser te benaderen.

Hoe ben je erin gerold?
Omdat ik mijn droom wilde waarmaken ben ik als vrijwilliger bij de politie gaan werken. Ik onderscheidde mij daar zodanig dat ik na verloop van tijd zelfs een droombaan kreeg aangeboden die ik door de ziekte die mij overkwam niet heb kunnen krijgen. Wel stelde de politie mij in staat om op het niveau waarop ik zou worden aangenomen als vrijwilliger aan de slag te gaan. Het voordeel hiervan is, dat ik zelf mijn werktijden kan invullen, want ik ben niet elke dag even fit.

Op uitnodiging van de gemeente Breda ben ik als vrijwilliger bij het buurtpreventieteam aan de slag gegaan. In plaats van opsporen houd ik mij daar vooral bezig met het voorkomen van computermisdrijven. Hierbij moet je denken aan Internetfraude, Ransomware aanvallen, Hacking en Phishing. Vooral bedrijven zijn doelwit van deze vorm van criminaliteit.

Wat kost het je/Waarom onbetaald werk?
Omdat ik mij vanuit mijn interesse erg betrokken voel met mijn vrijwilligerswerk, kost het mij weinig moeite om me daarvoor in te zetten. Van de uren die ik inzetbaar ben, geniet ik elke minuut. Vanwege de beperkingen die mij vrijwel dagelijks parten spelen, is het hebben van betaald werk voor mij geen optie meer. Wettelijke regelingen verhinderen dat.

Wat brengt het je/Wat is je leukste ervaring?
Het geeft mij een fijn gevoel dat ik ondanks alle tegenslagen toch nog voor de gemeenschap van betekenis ben met werk dat ik nog wel kan doen. Het klinkt misschien gek, maar dat geeft mij zoveel voldoening dat ik daar energie van krijg. Mijn leukste ervaring is, dat mede door mijn speurwerk een grote internationale criminele organisatie is opgerold, eentje die frauduleus actief was op het darkweb. Tegelijkertijd werden de verdachten in verschillende landen van hun bed gelicht en opgesloten. Dat is gewoon kicken en ook daar doe ik het voor.

Welke tips heb je voor anderen?
Blijf altijd positief in je denken, doen en laten en probeer onder alle omstandigheden altijd alles uit je halen om je doelen te bereiken. Je zult zien dat het lukt.

Na als vrijwilliger zijn eed te hebben afgelegd ontvangt Peter Lahousse zijn rangonderscheidingen van collega’s. (FOTO: archief Peter Lahousse)

Ommekeer
In tegenstelling tot zijn managementfuncties kan Peter, zijn wensdroom en passie ‘boevenvangen’ wel op vrijwillige basis voortzetten. Daar zag het er in 2015 helemaal niet naar uit. Tien dagen lang vocht hij op de Intensive Care voor zijn leven. Met de mededeling dat hij nooit volledig zou herstellen, verliet hij in een rolstoel het ziekenhuis. Door positieve instelling vocht Peter zich, gesteund door zijn vriendin Heidi, terug tot wie hij nu is. Namelijk: een sleutelfunctionaris cybercrimebestrijding bij politie, justitie en de gemeente Breda. Weliswaar met pijnlijke motorieke beperkingen, maar wel eentje die naar vermogen meer voor de gemeenschap doet dan van hem mag worden verwacht. Reden om hem te eren als Held van Breda.

Website
Om ook als betrokken burger zijn passie uit te dragen heeft Peter een website cybercrimeinfo.nl opgericht. Het betreft een bibliotheek met alle belangrijke informatie over cybercrime. “Daar wordt veelvuldig gebruik van gemaakt,” laat Peter ter afsluiting blij en met een zekere trots weten.

Naschrift van de redacteur:
De politie en de gemeente Breda hadden Peter Lahousse het liefst betaald ingelijfd, maar door wettelijke regelingen m.b.t. het arbeidsongeschikt zijn, behoort dat tot spijt van alle partijen niet tot de mogelijkheden. Vlak voordat Peter ziek werd, had de politie Peter al een baan op hetzelfde hoge niveau aangeboden.

In de rubriek Held van de Maand zetten we mensen in de schijnwerpers
die zich langdurig onbetaald hebben ingezet.

De ‘Held van de Maand’ vind je ook op BredaVandaag.nl
en in de huis-aan-huiskrant van BredaVandaag.

Lees het artikel over Peter in de digitale krant op BredaVandaag.nl