Aanmeldingen Bredase Vredesprijs welkom

Aanmeldingen Bredase Vredesprijs welkom

Mensen die zich buiten de schijnwerpers inzetten voor een betere samenleving, dat zijn mensen die – soms op een heel klein gebied – vrede brengen. De Bredsase Vredesprijs zoekt ze ook in 2020.

Ze maken de wereld verdraagzamer en vrediger. Soms zorgen ze dat ruzies verdwijnen, armoede of eenzaamheid. Soms zorgen ze dat een buurt meer samenhang krijgt. Vrede lijkt een groot, abstract woord, maar als je goed kijkt, is het heel dichtbij.

Willem Brandt, al meer dan vijftien jaar lid van het comité van de Bredase Vredesprijs: ‘Misschien moeten we de uitreiking in september aanpassen, maar we willen in elk geval een winnaar kiezen en bekend stellen. De Coronacrisis mag er niet voor zorgen dat de uitreiking dit jaar niet doorgaat. Daarom roep ik iedereen op voor 30 juni een voordracht te doen van mensen, die zich onbaatzuchtig hebben ingezet voor een betere samenleving. Ze verdienen het juist in deze zware tijd om in het zonnetje te worden gezet!’

Voor criteria en aanmelden zie www.bredase-vredesprijs.nl