Selectieteam

Het selectieteam voor de rubriek Held van de maand in De Bredase Bode/BredaVandaag, het HeldenMagazine én het boek bestaat uit:

Emilie-2

Emilie van Empel (1947)

Bestuurslid Stichting Present, voormalig deken van de Orde van Advocaten; advocate

‘De stille Bredase helden geven met hun bevlogen en bijzondere bijdragen onze samenleving zoveel meer inhoud en kleur dan deze zou zijn zonder hen. Graag draag ik er aan bij om hun verhalen uit te dragen en hen niet alleen de zo verdiende waardering te geven maar om hen ook het voorbeeld voor nieuwe, jongere aanstaande helden te laten zijn.’

image1

Anita van der Helm (1963)

Bestuurslid Stichting Present, voormalig journalist/ docent levensbeschouwing; schrijver levensverhalen

‘Omdat ik de leiding heb van het project Helden van Breda, zit ik in alle teams. In dit team kan ik mijn ervaring als journalist goed gebruiken. We zoeken proactief, netwerken veel en leggen persoonlijk uit wat we onder een held verstaan. Veel mensen blijken iemand te kennen in hun bedrijf, organisatie, wijk of (hoge)school die ze willen aanmelden.
De grootste uitdaging zit hem erin de besten eruit te halen en een evenwichtig boek of magazine samen te stellen. Er wonen, werken of studeren zo veel mooie mensen in Breda! En er zijn er nog genoeg die niet aangemeld zijn. Ik zou zeggen: vul het formulier op de website in!’

Carl Mureau (1965)

Freelancejournalist/fotograaf voor o.a. BN/DeStem, AD, Trouw en NRC (zomermaanden), persvoorlichter van schaatsbond KNSB (winter); schrijver diverse boeken

‘Wanneer je je eigen sores opzij kunt zetten om anderen, die het minder goed hebben dan jij, een welkom steuntje in de rug te geven, dan ben je voor mij een held. Dan verdien je een stevige schouderklop. Goed Volk zie ik als een gebundeld eerbetoon aan deze Bredase helden, waaraan ik als schrijver graag heb meegewerkt. Als lid van het selectieteam heb ik gezien dat we nog veel meer goeie stadgenoten en public zouden mogen en moeten eren. Papier is niet van elastiek en het schrappen van namen was knap lastig. Alle reden dus voor een passend vervolg.’

Wilbert Willems (1946)

Voormalig wethouder GroenLinks, voorzitter van het Mondiaal Centrum Breda

‘Nadat ik in 2006 als rasechte Tilburger in Breda terecht kwam om daar namens GroenLinks een wethoudersfunctie te vervullen, ben ik me hier ook gaan settelen. En na mijn actieve periode met betaald werk en veel onbetaald werk heb ik in Breda nieuwe uitdagingen opgepakt, alles met een sociaal-maatschappelijk perspectief. Dat laatste is ook in al mijn vroegere activiteiten terug te vinden, vaak op het randje van de burgerlijke (on)gehoorzaamheid af. Nu ben ik onder meer voorzitter van het Mondiaal Centrum Breda dat onderdak biedt aan ongedocumenteerde vluchtelingen en activiteiten organiseert voor en met nieuwkomers en buurtbewoners in Boeimeer. En ben ik al jaren kartrekker bij het Platform Breda voor iedereen, gastvrij en toegankelijk, een samenwerkingsverband van veel partijen dat de aandacht voor mensen met een beperking in de Bredase samenleving wil vergroten. Want die moeten ook volwaardig mee kunnen doen. Een deelname aan het selectieteam Helden van Breda geeft mij de kans om bij te dragen aan de zichtbaarheid van al die fantastische vrijwilligers die op deze terreinen actief zijn.’

Joyce van Zijl-Lak (1959)

Redacteur Bredase Bode, schrijfster artikelen ‘Held van de Maand’ in de Bredase Bode 

‘Vanuit mijn werk voor de Bredase Bode ben ik betrokken geraakt bij het selectieteam van Helden van Breda. Via dit werk, maar ook daarbuiten heb ik mensen leren kennen die een meer dan gemiddelde inzet hebben voor hun omgeving. Dat komt soms ook voort uit nare ervaringen, die ze verwerkt hebben en die ze nu ten bate van anderen inzetten. Niet voor eigen gewin, maar gewoon, om te helpen. Dat vind ik heel bijzonder. Het is mooi om met een team van mensen uit allerlei achtergronden te kijken naar deze verhalen en zo onze Helden te kiezen.’

Jürgen Rau (1971)

Jurylid Bredase Vredesprijs, ex-militair, bedrijfseconoom; interimmanager

‘Zolang er liefde is, is alles goed!’