Ambassadeurs

Paul Depla

Burgemeester Breda

Sinds kort weten we dat ook de burgemeester ambssadeur wil zijn. Zijn quote kun je hier binnenort lezen.

image1

Klaas Dijkhoff

Bredaas Tweede kamerlid, ontvanger eerste exemplaar

Goed Volk is en prachtig boek met mooie verhalen’, zei Klaas Dijkhoff tijdens de boekpresentatie. Hij vertelde dat hij veel had geleerd over helden: ‘Een held wordt niet als held geboren. Er gebeurt van alles in zijn leven, en hoe hij ermee omgaat bepaalt of hij held wordt. Helden zijn ook niet onverschrokken. Maar ze zijn juist een keer zo hard geschrokken dat ze denken: hier moet iets veranderen. En dat doen ze dan. Helden krijgen van anderen dingen gedaan die anders nooit lukken. Want wie een held helpt is zelf ook even een klein beetje held. Ze denken niet in grootse daden maar ze zijn blij met ieder mens dat ze geholpen hebben. En ieder stapje vooruitgang geeft hen de energie om nog honderd stappen te zetten. Noem een held maar geen held. Zeg maar gewoon: ‘Je bent goed volk, dank je wel’.

Michiel van Nispen

Bredaas Tweede Kamerlid, deelnemer HvB-team tijdens de Singelloop

‘Aandacht voor bobo’s, managers, politici en andere mensen die zichzelf belangrijk vinden is er vaak genoeg. Ik vind het prachtig om te zien dat door dit initiatief veel mensen, die er niet per se zelf voor hebben gekozen in de schijnwerpers te staan, in het zonnetje worden gezet. Omdat zij zich in hebben gezet voor de ander, voor een mooiere samenleving. Dat verdient groot applaus!’

Attje Kuiken

Bredaas Tweede kamerlid, aandrager aanmeldingen

‘Ik heb Goed Volk op de ontvangsttafel op mijn kantoor in de Tweede Kamer neergelegd. Zegt genoeg toch?’

Nico Geerts

Commandant NLDA (o.a. militaire (post)academische opleidingen)

‘Als kasteelheer ben ik medebewoner van Breda. Held word je als je iets bijzonders doet en het de media haalt. Voor mij ben je een “held” als je je “stilletjes” inzet voor anderen. In Goed volk kun je dat stillekes lezen.’

Nico van Os

College van bestuur BUas

‘In ons onderwijs en onderzoek aan Breda University of Applied Sciences besteden we aandacht aan vaardigheden, competenties en kennis. Studenten zijn altijd het meest geboeid door goede praktijkvoorbeelden uit hun eigen sector of opleidingsgebied. Enerzijds spreken we over techniek en de toepassingen in de praktijk, anderzijds gaat het natuurlijk over (internationale) cultuur en gedrag. Aansprekende namen uit de hele wereld doen het altijd goed maar het is ook van belang dat we onze studenten wijzen op hun dagelijkse (Bredase) omgeving.’
Over de Bredase helden: ‘Goede voorbeelden zijn altijd welkom, dat scherpt ons in onze aanpak. Helden zijn mensen die we graag navolgen en al gebruiken we maar een deel van het goede voorbeeld, dan wordt de wereld toch weer een beetje mooier.’

Cor Nagtzaam

Voorheen presentator Sportgala; eregallerij Smaakmaker van Breda

‘Verhalen over helden zijn eigenlijk alledaags. De namen daaraan gekoppeld zijn vaak zeer herkenbaar. Als je de verhalen leest van gewone Bredase mensen die zich op een buitengewone manier inzetten voor de maatschappij kom je tot de conclusie dat er veel meer leeft in onze samenleving. Daar doen gewone mensen een buitengewone taak. Ze helpen anderen door zichzelf weg te cijferen. Hun verhalen zijn opgetekend en neergeschreven. Wij noemen het Helden van Breda. Het is zo inspirerend om dit te lezen dat meerderen zich geroepen voelen zich te gaan inzetten voor de medemens. Rang, stand en naam betekenen niets meer. Helden doen.’

Willem Brandt

Voorzitter Bredase Vredesprijs

‘Ik lees op mijn scheurkalender “Iedereen is je glimlach waard”. Een inspiratie waarvan je blij wordt.
Het doet me denken aan het welbekende, eeuwenoude spreekwoord: “Wie goed doet, goed ontmoet”. Je houdt nergens anders een beter gevoel aan over dan iets voor een ander te betekenen. Zonder bijbedoelingen. Behalve het goede gevoel heeft het vaak ook een aanstekelijk effect op mensen om je heen. Je komt ze wel tegen; mensen die altijd klaar staan om anderen te helpen en er niet bij stil staan wat ze voor anderen kunnen betekenen maar altijd goed doen. Voor hen is het hun tweede natuur, hun wijze van leven.’

Gerard Bosch

Wedstrijdleiding Singelloop Breda