Bredase Vredesprijs en Helden van Breda gaan samen (verder)

Het samengaan van de Bredase Vredesprijs met Helden van Breda heeft voor beide organisaties voordelen. De laatste jaren waren er weinig aanmeldingen voor de Vredesprijs, die daardoor in 2023 niet werd uitgereikt. Helden van Breda leverde dikwijls kandidaten aan, maar de verhalen van de winnaars werden niet opgeschreven en verspreid. Met deze stap verandert dat.

Veel van wat we doen lijkt op elkaar. De Bredase Vredesprijs en Helden van Breda zijn dé twee organisaties in Breda die inspirerende burgers waarderen en onder de aandacht brengen. Deze Bredanaars zetten zich allemaal belangeloos en langdurig in voor de gemeenschap. Onze organisaties zetten anderen aan tot een actieve bijdrage aan een betere Bredase samenleving, hoe klein ook.

De heldenverhalen en een prestigieuze prijs worden nu in één organisatie ondergebracht.

Waarom
Afgezien van de teruglopende aanmeldingen bij de Bredase Vredesprijs stopte de subsidie vanuit de gemeente. Ook hield de samenwerking met de KMA op. Het voortbestaan van de prijs moest worden geborgd en de verhalen mogen niet verloren gaan.

Bij Helden van Breda worstelden we al even met de vraag of je binnen een organisatie, team of groep er maar één enkele persoon uit kunt lichten om diens verhaal te vertellen (in de nieuwsbrief van oktober verleden jaar schreven we daar al iets over). Ook bij de Bredase Vredesprijs gebeurde het wel dat een winnaar of genomineerde vond dat eigenlijk een hele organisatie een prijs verdiende.

Afspraken
Samengaan vraagt om goede afspraken. Dit zijn we overeengekomen:

  • Helden van Breda is een project van Stichting Present Breda. De Vredesprijs gaat nu op in dezelfde stichting en is een gelijkwaardig project.
  • De Vredesprijs behoudt zijn eigen naam en jury die beslist over de nominaties en de winnaar.
  • We hebben één bestuur en één gezamenlijk selectieteam.
  • Het selectieteam selecteert vanaf nu ook op inspirerende organisaties.
  • De Bredase Vredesprijs wordt voortaan uitgereikt aan een organisatie. Daarbij verliezen we de inspirerende individuen die er werken natuurlijk niet uit het oog (in uitzonderlijke gevallen kan de prijs ook aan een individu worden toegekend).
  • We treden gezamenlijk op in media uitingen.

Alle winnaars van de Bredase Vredesprijs zijn van harte welkom in de Heldencommunity, die volop in ontwikkeling is. Helden van Breda brengt ook de verhalen van de Vredesprijswinnaars onder de aandacht. Ze ontvangen hierover een bericht.

We hopen dat de eerste ‘nieuwe’ Bredase Vredesprijs in september 2024 wordt uitgereikt als begin van deze mooie ontwikkeling. We zien de toekomst vol nieuwe energie tegemoet!