Nieuws

André en Soufiane ‘DoesSouf’ winnaars Bredase Vredesprijs

Op 21 september reikte burgemeester Paul Depla in het Maczek Memorial de Bredase Vredesprijs 2022 uit. André Boersma en Soufiane Elazizi namen de prijs in ontvangst vanwege hun inzet voor de stichting DoesSouf.

Door: Anita van der Helm

Uit de vele aanmeldingen waren door juryleden Eric Linssen (voorzitter), Irène Verkuylen en Kiki Rops drie nominaties geselecteerd. Ad Pirard is al jarenlang super actief als vrijwilliger bij Surplus, Francien van den Oort staat met de stichting ‘Help Ons Helpen’ arme Bredase gezinnen bij met spullen en het duo Soufiane Elazizi en zijn ‘baas’ André Boersma zetten samen de stichting ‘DoesSouf’ op, die voor klein geluk zorgt. Nadat bij Soufiane de levensbedreigende erfelijke ziekte SCA-type 2 was geconstateerd, besloot de manager van de supermarkt waar hij werkte hem te steunen. Soufiane wilde geld inzamelen voor onderzoek naar die ziekte. Daarnaast wilde hij graag voor klein geluk zorgen. Daarvoor richtten ze samen de stichting ‘DoesSouf’ op.

Eric Linssen: “De criteria zijn onbaatzuchtig zijn, verbindend en solidair, en het liefst bescheiden en buiten de schijnwerpers staan. Alle genomineerden kunnen er echt trots op zijn dat ze genomineerd zijn.”

Bekijk hierboven de video van de uitreiking. Met dank aan Elisabeth TV.

 

Vernieuwd programma
Naast de nieuwe vaste samenwerking met het Maczek Memorial Breda (MMB) en Helden van Breda, heeft de Bredase Vredesprijs ook de uitreiking vernieuwd. Het programma van half acht tot half tien werd door de bekende Bredase presentator Ad Romijn aan elkaar gepraat. Bij het inlopen werden de gasten verwelkomd met muziek door Michiel Corstanje.

Voor de pauze interviewde Romijn Emmy Janssens, aalmoezenier op de Koninklijke Militaire Academie, die net als andere jaren iets over vrede vertelde. Ook Eric Linssen en Boy van Eil, lid van het dagelijks bestuur van het MMB, werden bevraagd. “We werken samen met allerlei organisaties en we staan ook open voor groepsbezoeken of personeelsuitjes”, lichte Van Eil toe.

Na een muziekfragment door pianiste Elena Yefanova en zangeres Verona Betancourt stond er voor de genodigden een drankje klaar op statafels en gingen vrijwilligers van het Maczek Memorial rond met een hapje. Zo kregen de aanwezigen de gelegenheid met elkaar te praten.

Na deze pauze werden de genomineerden voorgesteld aan het publiek. Nog voor Paul Depla de winnaar onthulde, kregen de genomineerden een feestelijke bos bloemen. “Soms denken we: wat kunnen wij doen om te zorgen dat er vrede komt”, begon Depla. “Hier zie je dat vrede dicht bij huis is, met concrete initiatieven. Het maakt de Bredase samenleving mooier.” Daarna sprak hij tegen iedere genomineerde hoe hij hen kende of van hen had gehoord.

Boersma en Elazizi ontvingen een bokaal, de andere genomineerden kregen een oorkonde. Veel oud-winnaars en -genomineerden, en ook veel Helden van Breda hieven daarna het glas op de mensen die gisteren zijn toegevoegd op de lange lijst van Bredase Vredesprijswinnaars.

Ideeënmachine op volle toeren!

Afgelopen week gebeurde het dan eindelijk: in het Mondiaal Centrum Breda (MCB) vindt de brainstormsessie van Helden van Breda plaats. Naast het bestuur van de stichting is er een afvaardiging van vrijwilligers, Helden en Bredase Vredesprijswinnaars. De ludiekste ideeën vliegen heen en weer. We krijgen het er warm van, vooral door het vuur dat wordt ontstoken.

De bijeenkomst wordt geleid door Avanscoach Karin van Ooijen, uiteraard op vrijwillige basis. Eerst stellen we onze sterke punten en de verbeterpunten vast. Dan inventariseren we waarover we gaan praten, in drietallen. We kiezen ervoor om te kijken hoe we onze Helden community levendig kunnen maken en hoe we eigentijdser kunnen communiceren.
De ingevingen buitelen over de carrétafel in de kapel van het MCB. Alsof er een soort heilig vuur door ons heen blaast. We reageren op elkaar, vullen elkaar aan, ontwikkelen een prille inval tot iets subliems. Het liefst willen we aan de slag, meteen, díe avond nog …

Helden in het zonnetje
We worden er het meest blij van om onze Helden te verwennen, met cadeautjes die ze zelf niet kunnen kopen. Waar hun familie van mee kan genieten, hun vrienden blij van worden, de wijk bij betrokken is. Voor ons is het leuk om contact te hebben met die bredere gemeenschap en eerlijk gezegd levert het ons ook bekendheid op. Ook de feedback vinden we erg prettig. Maar vooral het inspirerende contact zelf maakt ons vrolijk. Dat we nog even niet zeggen welke cadeautjes we in petto hebben, heeft te maken met kopieergedrag. We maken dat net iets te vaak mee, daarom zijn we voorzichtig tot het is uitgewerkt. En zo blijft het ook een verrassing!

Eigentijds en laagdrempelig
Daarnaast worden we blij van een aantal vernieuwende zaken, zowel op digitaal gebied als op papier en op het gebied van live events. Soms is het gewoon een bestaand idee dat net wat is aangepast en daardoor echt iets van ons wordt. Maar zowel bij de digitale als bij het papieren ‘podium’ moet zoveel worden aangepast, dat we het eigenlijk over een totaal nieuw concept hebben. En het lijkt iets waarop mensen zitten te wachten, omdat er naar vergelijkbare lifestyleproducten veel vraag is. Het is daarmee ook laagdrempelig.
Het spijt ons dat we zo in raadsels moeten spreken, maar opnieuw: willen we met weinig budget de eerste zijn die dit doet, dan passen daar alleen zorgvuldige uitlatingen bij. In een nieuwsbrief zijn we dus voorzichtig; in ons HvB-team zijn we open, direct en gaat het erom gezamenlijk iets moois neer te zetten. Waarbij we onze helden eren en hopen dat hun gedrag inspireert.

Oeps … vergeten …
Dat we even vergeten zijn te bespreken of we nog steeds relevant zijn met wat we doen, is eigenlijk helemaal niet erg. We houden gewoon een tweede brainstorm in september. Daarin pakken we ook mee hoe we de verantwoordelijkheden beter kunnen verdelen, een stevige financiële basis creëren en hoe we kunnen zorgen dat we niet worden gekopieerd. En ondertussen gaan we met deze gave output voorzichtig aan de slag!

Interesse om mee te denken of mee te doen? Mail even naar info@heldenvanbreda.nl

Elisah Pals laat met Zero Waste festival zien hoe leuk leven zonder afval is

Van 2 tot en met 8 juli vindt in Breda het eerste Zero Waste Week festival plaats. Hét festival dat laat zien hoe leuk leven met minder afval is. Er zijn gedurende zeven dagen meer dan dertig activiteiten te doen, waaronder workshops, excursies, lezingen, bijzondere filmvertoningen en culinaire activiteiten. Je kunt onder andere zelf shampoo maken, koning van de kringloop worden en je kunt mee op een afvalvrije picknick in het Valkenberg.
Het festival vindt plaats op zeven verschillende aansprekende locaties in de stad. En door de vele partners is het echt een gedragen festival, voor en door de stad.

Het volledige programma vindt je hier

Op zaterdag 2 juli kwam de kersverse wethouder Peter Bakker – die ook afval in zijn portefeuille heeft – de week openen, samen met Elisah Pals in haar rol als Klimaatburgemeester van Breda.

Hoogtepunten voor de rest van de week zijn:

 • de spectaculaire Dragons Den op maandag 4 juli,
 • de Spullendag op dinsdag 5 juli (inclusief bijzondere filmvertoning van de Bredase Loes Janssen) en
 • de verspillingsvrije culinaire hap&stap route op donderdag 7 juli.

Meer informatie vind je op: zerowasteweek.nl

Leerlingen Mencia maken beelden bij trieste verhaal Held Mo

Mo Omar is in 2009 gevlucht uit Somalië. Van alle nare dingen die hij daar en later heeft meegemaakt zijn geen foto’s gemaakt, zoals dat meestal zo gaat. Leerlingen van het Mencia maken nu als tekenopdracht verschillende illustraties bij zijn levensverhaal.

Tekendocent Joep Jansen heeft het voortouw genomen. Hij schreef een opdracht en begeleidt de leerlingen uit de vierde klas van het vwo. ‘Het duurde wel even voor alle leerlingen het zestig pagina’s tellende boekje hadden doorgelezen. Maar daarna gingen ze enthousiast aan de slag met de instructies. Het ligt in de bedoeling dat Mo zelf in de klas komt en verdere aanvulling geeft op zijn verhaal, een soort Sterren op het doek.’

In 2018 werd Mo uitgeroepen tot winnaar van de Bredase Vredesprijs en in 2019 werd hij ook Held van Breda. De reden dat hij deze eretitels kreeg was dat Mo ‘straatschoffies’ aanzet tot goed gedrag als mensen helpen, de wijk schoonhouden en gewoon huiswerk maken. Daarvoor zette hij met behulp van Ray Mathijssen het project Kleine Broer op. Voor Mo was dat des te bijzonderder omdat hij niet alleen als kindsoldaat aan het werk was gezet in Somalië, maar in Nederland ook nog eens te maken had gehad met huiselijk geweld. Daarbij zijn z’n papieren vervalst en werd hij formeel vier jaar ouder gemaakt. Op zijn veertiende werd hij daardoor losgelaten door Jeugdzorg, hoewel die begreep dat hij fysiek geen achttien jaar kon zijn. Mo moest toen ook financieel voor zichzelf zorgen en dat leidde bovendien tot een schuld.

Anita van der Helm zette zijn verhaal op papier. Het boekje telt ongeveer zestig pagina’s. Omdat Mo van zijn jeugd geen fotoalbum heeft, besloten ze samen zo veel mogelijk foto’s of beelden te verzamelen via vrienden en verre familie. In de praktijk bleken de vrolijke kiekjes van voetbal of een vriendenclubje niet te passen bij het beklemmende verhaal dat Mo in zijn jeugd geleefd heeft. Anita benaderde Joep Jansen, een voormalig collega van haar. Samen maakten zij van 2003 tot 2008 de schoolkrant op het Mencia, waarmee ze de schoolkrantprijs wonnen. Joep was onder de indruk van Mo en wilde graag bijdragen aan het boekje. Eerst nam hij de vormgeving voor zijn rekening, daarna bedacht hij dat getekende beelden veel beter pasten bij het droevige relaas. Op die manier betrok hij zijn leerlingen erbij. Die zijn ruim zes weken aan het illustreren gegaan en krijgen binnenkort hun eindcijfer voor deze opdracht.

Ilse Baremans is een van de leerlingen uit 4vwo die meewerkt.

Van der Helm: ‘Het ligt in de bedoeling dat we dit boekje te zijner tijd gaan uitgeven. Maar we doen dat wel op bestelling, omdat we niet de capaciteit hebben om het in de markt te zetten. Wie interesse heeft kan zich via de website opgeven. De prijs wordt bepaald aan de hand van het aantal bestellingen, maar het zijn uitsluitend kosten die worden betaald. Niemand verdient hier iets aan.’

Team Helden van Breda kan niet wachten tot het boekje klaar is. Mo: ‘Anders ik wel! We zijn nu bijna twee jaar bezig. Het kan niet anders dan dat dit iets prachtigs wordt. Ik ben iedereen die hieraan heeft meegewerkt zeer dankbaar!’

Meld iemand aan voor de Bredase Vredesprijs

Mensen die zich buiten de schijnwerpers inzetten voor een betere samenleving, dat zijn mensen die – soms op een heel klein gebied – vrede brengen. De Bredase Vredesprijs zoekt ze ook in 2022.

Ze maken de wereld verdraagzamer en vrediger. Soms zorgen ze dat ruzies verdwijnen, armoede of eenzaamheid. Soms zorgen ze dat een buurt meer samenhang krijgt. Vrede lijkt een groot, abstract woord, maar als je goed kijkt, is het heel dichtbij.

Sinds 2003 laten de winnaars en genomineerden voor de Bredase Vredesprijs zien dat het kan: persoonlijk een bijdrage leveren aan een meer vreedzame samenleving. In Breda, of daarbuiten. Belangeloos en met niet aflatende energie zetten zij zich in – vaak op kleine schaal en buiten de schijnwerpers – voor een meer menswaardige en rechtvaardige samenleving. Zij vormen een inspiratiebron voor wie datzelfde ideaal deelt.

Dit jaar vindt de uitreiking van de prijs plaats in het Maczek Memorial in Breda. Voordrachten kunnen tot 10 augustus worden ingediend. 

Ken je iemand die volgens jou de Bredase Vredesprijs verdient?

-Aanmeldingen zijn gesloten-

Motiveer uw voordracht zo uitvoerig mogelijk, zo mogelijk met aanvullende documentatie. Hieronder geven wij u enkele suggesties waar u aandacht aan kunt besteden. Zie het als een leidraad voor uw eigen verhaal. Laat vooral uw spontaan enthousiasme en waardering in de voordracht spreken.

 1. Gegevens van uw kandidaat (naam, adres, telefoonnummer, indien van toepassing: organisatie)
 2. Wat zijn de werkzaamheden of de initiatieven van uw kandidaat Denk daarbij aan:
  • activiteiten die hij/zij organiseert
  • wat is de rol van uw kandidaat in het geheel
  • indicatie van de vereiste tijdsbesteding
 3. Wat is de bijdrage van uw kandidaat aan het verdraagzamer maken van de samenleving
  • Hoe lang heeft uw kandidaat zich al verdienstelijk gemaakt op dit terrein?
  • Kunt u concrete voorbeelden noemen van zijn/haar bijdrage op dat vlak?
  • Welk bereik hebben de activiteiten (Breda, Nederland, internationaal)?
 4. Waarom denkt u dat juist uw kandidaat in aanmerking komt voor de Bredase Vredesprijs?
  • Waarom verdient juist deze persoon het om de prijs te winnen?
  • Wat onderscheidt deze kandidaat van anderen?
  • Kunt u organisaties/personen noemen die gebaat zijn geweest bij de inspanningen van uw kandidaat? Zo ja, vermeld de contactgegevens van deze organisaties/personen en zorg dat zij de voordracht (schriftelijk) ondersteunen.

Held Jan Nagelkerken overleden

Zondag 5 juni 2022 overleed Jan Nagelkerken op 90-jarige leeftijd. Jan was een van de Helden van Breda van wie het verhaal in ons boek werd opgetekend. Hij was een Nieuw-Guinea- en Koreaveteraan. Over zijn heftige tijd in de Korea oorlog sprak hij weinig, eigenlijk alleen met lotgenoten. 

Jan vond dat de trouwe Papoea’s door Nederland in de steek werden gelaten toen het erop aankwam. En Jan deed er alles aan om dat onrecht, waar hij zelf part noch deel aan had, te herstellen. Hij besteedde veel tijd, energie en geld aan zijn maten en hun familie in Nieuw Guinea. Hij ging er, tot op hoge leeftijd altijd met koffers vol spullen naar toe en kwam met lege koffers terug. Hij sprak de taal en was er eigenlijk gewoon familie. Hij deed dat altijd in alle bescheidenheid, gewoon, omdat hij vond dat het moest. Dat leidde tot jarenlange verbondenheid en vriendschap.

Als sportinstructeur bij de KMA was hij een goed voorbeeld voor generaties officieren; zijn doorzettingsvermogen en hoge pijngrens herinneren velen van hen zich nog jaren later. Dat hij ruste in vrede. 

(Foto: Willem Paterik)

Pizzaprijs voor doorzetter John van Ierland

John van Ierland is schrijver van biografieën en romans, die vaak gebaseerd zijn op sport en geïnspireerd door zijn stad Breda. Niet iedereen weet hoe hij opkrabbelde na een herseninfarct. En dat hij vervolgens bijna veertigduizend euro bij elkaar sprokkelde voor Stichting ALS.

Tekst en foto: Anton Verbeek

“In oktober 2018 ging het helemaal verkeerd. Ik zat op het toilet, viel naar links en daar lag ik. Mijn linkerkant was verlamd en ik kon niet meer lopen en praten. Vijftien minuten later lag ik in het ziekenhuis. Het was een herseninfarct. Van het ene op het andere moment veranderde alles. Mijn hart was aangetast, mijn nieren, cognitief vermogen en mijn emoties.”

John startte een intensieve revalidatie, 26 maanden lang, vijf dagen per week. “Ik keek naar wat ik nog wel kon. Daar kon ik een beetje plezier uithalen en het versterkte mijn motivatie. Het duurde nog zeker een jaar voordat ik weer redelijk kon praten.

De wil om te revalideren moet je uit jezelf halen. Ook ik heb me afgevraagd of ik ooit nog gewoon kon praten, kon schrijven, kon wandelen. Ik was voor mijn werk heel actief en ging ook met m’n gezin op stap.

Omdat ik niet zoveel kon verveelde ik me enorm. Mijn vrouw zei zomaar: ‘Pak eens een stuk tekenpapier, vroeger tekende je ook en probeer of dat nog gaat’. Ik hoorde André Hazes op de radio en ik begon hem te tekenen. Toen bleek dat ik veel beter kon tekenen dan voorheen. Ik had rust, geduld en meer oog voor detail.

Uiteindelijk is het een boek geworden. Eigenlijk mijn autobiografie van de afgelopen drie jaar. Ook tekende ik mijn helden, zoals George Kooijmans van de Golden Earring die ALS heeft. De afdrukken van de tekening, gesigneerd door George en de andere leden van de Golden Earring, leverden bijna €40.000 op voor de Stichting ALS. Met tekenen heb ik weg terug in de maatschappij gebaand. Inmiddels schrijf ik ook weer.”

Meld jouw held!

Ken jij ook iemand als John, die zich onbaatzuchtig heeft ingezet voor anderen? Zet dan die Bredanaar in het zonnetje door jouw held te melden en win samen een prijs!

Held van Breda Thijs Kroezen roept NAC-supporters op Ralf Seuntjens te steunen

Foto: Peter Visser

Een van onze helden, Thijs Kroezen, heeft zich in het weekend van 14 mei vreselijk geërgerd aan de uitingen van sommige supporters rond de ziekte van voetballer Ralf Seuntjens, bij wie kanker is geconstateerd. Om een positief tegengeluid te laten horen riep Thijs een aantal mensen bij elkaar om tot een crowdfundingsactie voor Seuntjens te komen. In die bijeenkomst kwam het idee naar voren om mee te doen aan de actie ‘Swim to Fight Cancer’. Een geweldige actie, waarmee held Thijs en zijn maten laten zien dat een heel vervelende aanleiding tot iets goeds kan worden omgebogen.

Foto: Peter Visser

Onderstaande artikel is met toestemming overgenomen van BredaVandaag.nl
Tekst Hanneke Marcelis

NAC-supporters gaan de Singel in om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker. Tijdens Swim to Fight Cancer Breda op 11 september gaan deelnemers van het team ‘NAC gaat de Singel in’ de zwemtocht van twee kilometer afleggen. Samen met NAC worden verschillende acties opgezet om zo geld in te zamelen voor het goede doel.

Afgelopen zaterdag hebben zich rondom de wedstrijd ADO Den Haag – NAC een aantal vervelende incidenten voorgedaan. De wedstrijd, die grotendeels in het teken stond van het steunen van Ralf Seuntjens, werd overschaduwd door spreekkoren en vernielingen met daarin verwijzingen naar de ziekte kanker.

Dit is heel hard binnengekomen bij het overige merendeel van de supporters, laat NAC weten. “Met de zwemtocht willen wij afstand nemen van de uitingen en ons op een positieve manier inzetten voor het goede doel. Dit om te laten zien dat dit niet het NAC is waar wij voor staan of willen zijn. Doneren kan vanaf nu op de website van Swim to Fight Cancer”, laat NAC weten. De eerste 1000 euro is al binnen.

Seuntjens
Ralf Seuntjens was pas kort vertrokken bij NAC voor een avontuur bij het Japanse FC Imbari toen vorige week bij de speler een tumor werd gevonden tijdens een scan. Voorafgaand en tijdens de wedstrijd werd op verschillende manieren steun geuit aan Seuntjens. Zo kwamen spelers in speciale shirts het veld op en hadden supporters een spandoek gemaakt om de aanvaller te steunen. “Ook met de zwemtocht en de inzet van de club en de supporters hopen wij Ralf te steunen in zijn traject.”

De initiatiefnemers van de actie roepen overige supporters op zich aan te sluiten bij het initiatief. Mensen die mee willen zwemmen tijdens de tocht op 11 september kunnen een mail sturen naar pers@nac.nl met als onderwerp ‘Ik ga met NAC de Singel in’. 

Over Swim to Fight Cancer
Swim to Fight Cancer is een initiatief van Stichting Fight cancer, dat in 2014 ontstaan is door een aantal enthousiaste en gedreven mensen met een leuk idee: een unieke zwemtocht in natuurlijk buitenwater, waarbij deelnemers en teams zoveel mogelijk donaties ophalen voor onderzoek naar kanker. Een mooi en rebels initiatief dat de afgelopen jaren is uitgegroeid tot een succesvol evenement dat door heel Nederland georganiseerd wordt. Het is mooi en ontroerend om te zien hoeveel mensen ieder jaar meezwemmen, allen met een persoonlijke motivatie om het water in te springen.

Fototentoonstelling in Maczek Memorial toont helden van toen en nu

Tien foto’s van de bevrijders van destijds, tien foto’s van de Bredase Vredesprijswinnaars en tien Helden van Breda hangen sinds 19 mei in het Maczek Memorial aan de Ettensebaan 17a. De fototentoonstelling luidt het begin in van een samenwerking tussen de drie gelijknamige organisaties en blijft tot eind september.

Voorzitter Maczek Memorial Breda (MMB) Richard Tieskens krijgt de microfoon voor het welkomstwoord van Anita van der Helm, die iedereen aankondigt.
Voorzitter Bredase Vredesprijs Eric Linssen interviewt de winnaar van 2021 Philip Oronsaye.
Tekst: Anita van der Helm
Foto’s: Reginald Kluijtmans

‘We verschillen niet veel van elkaar’, opende Richard Tieskens, voorzitter van het Maczek Memorial, de bijeenkomst. ‘Helden van toen maakten een einde aan de bezetting, helden van nu zorgen op hun eigen manier voor vrede in mensenlevens. Onze organisaties willen dat uitdragen. Want vrede is niet vanzelfsprekend; we moeten er continu aandacht voor vragen.’

Moderator Anita van der Helm praatte de avond aan elkaar. Eric Linssen, voorzitter Bredase Vredesprijs en bestuurslid Helden van Breda, stelde Judith Aarts voor, genomineerde, en Philip Oronsaye, winnaar Bredase Vredesprijs 2021. Philip verscheen ook in het boek Goed Volk, een uitgave van Helden van Breda. Ook eerdere winnaars, genomineerden en helden waren aanwezig. Albert Bugaj, supervrijwilliger van het Maczek Memorial, kreeg te horen dat hij was gekozen tot Held van Breda.

Na ieder voorstelrondje was er een pianospel van de Oekraïense Elena Yefanova, docent piano aan de Nieuwe Veste. Ze woont al meer dan twintig jaar in Nederland, maar heeft nog wel familie in Oekraïne wonen. Elena werd uitgenodigd om als eerste de tentoonstelling te openen. Ze deed dat door een zonnebloem, de nationale bloem van Oekraïne, te plaatsen in een vaas voor het portret van generaal Maczek.

Van der Helm sloot af. ‘Past dat wat we doen nog steeds in onze tijd? De persvrijheid loopt terug, onze politici worden aangevallen – helpen goede voorbeelden nog wel? Of moeten we wellicht gespreksavonden gaan organiseren?’ Ze nodigde de bezoekers uit om erover mee te denken en te praten.

De bezoekers, allemaal zelf vrijwilliger of ambassadeur van een van de drie organisaties, waren na afloop enthousiast. Ook voor hen waren de foto’s, en het bijbehorende boekje met een dertigtal verhalen, een bron van inspiratie!

Helden zijn van alle tijden - Foto: Reginald Kluitmans
Richard Tieskens legt het openingsritueel uit: iedere bezoeker neemt een bloem en zet die in de vaas voor het portret van Generaal Maczek, zodat er een kleurrijk boeket wordt gevormd.
Maczek Memorial - Foto: Reginald Kluitmans
Vrijwilliger van het MMB Albert Bugaj en Held Henk Willemsen zijn een van de eersten die de vaas vullen met bloemen in de kleuren van Polen, Oekraïne en Nederland, om op die manier te eren, te vieren en verbondenheid uit te drukken.

Nieuwsgierig naar de fototentoonstelling?

De expositie is van 20 mei tot 30 september toegankelijk voor publiek. Het Maczek Memorial is geopend op woensdag van 13.00 tot 17.00 uur, op zaterdag en zondag van 11.00 tot 17.00 uur.

Maczek Memorial Breda
Ettensebaan 17A
4812 XA Breda
Route/kaart

Tel. 076-3036270
info@maczekmemorialbreda.nl

Samenwerking Maczek Memorial begint met opening fototentoonstelling

Tien helden van Breda, tien Bredase Vredesprijswinnaars en tien bevrijders van destijds hangen vanaf 19 mei samen in een fototentoonstelling in het Maczek Memorial. De samenwerking tussen de drie organisaties is daarmee een feit.

Het Maczek Memorial Breda is sinds 2020 gevestigd aan de Ettensebaan in Breda. Hun stichting wil de herinnering aan de Poolse bevrijders levend houden, maar nog weinig mensen kennen het memorial of komen er langs. De Bredase Vredesprijs was op zoek naar een geschikte locatie voor de uitreiking van de jaarlijkse prijs, als vervanging van de KMA. Die heeft de prioriteit liggen op opleiding en schrapt zo veel mogelijk nevenactiviteiten. En omdat de Bredase Vredesprijs al is verbonden met Helden van Breda, kwamen de drie partijen al snel bij elkaar.

Met de slogan ‘Helden zijn van alle tijden‘ worden er de komende maanden allerlei activiteiten georganiseerd, te beginnen met de fototentoonstelling. Die wordt op 19 mei geopend met een borrel. Daarna is de expositie tot aan de uitreiking van de Bredase Vredesprijs (eind september) open voor publiek. De reguliere toegang tot het memorial, inclusief een rondleiding, is vijf euro. We doen ons best om voor onze vrijwilligers gratis toegang te krijgen. Houd de website in de gaten voor de actuele programmering: www.heldenzijnvanalletijden.nl

Vrede, vrijheid en democratie zijn de belangrijkste waarden die de Poolse bevrijders uitdragen. De Bredase Vredesprijs wordt éen keer per jaar toegekend aan iemand die zich inzet voor het bevorderen van de vrede. Helden van Breda beschrijft dat het hele jaar door in verhalen: mensen die in armoede, eenzaamheid, in een vervuilde omgeving leven, die achterstand op de arbeidsmarkt hebben of worden gediscrimineerd, leven niet in vrede. Iedereen die zich daartegen verzet, werkt daarom aan vrede. Helden overwinnen daarbij van alles en brengen offers. Tussen de mensen die zijn uitgekozen voor de fototentoonstelling is daardoor een grote overeenkomst.
Recent blijkt opnieuw dat vrede en veiligheid nooit vanzelfsprekend zijn; het verdient blijvende aandacht. Generaal Stanislaw Maczek werd in 1892 geboren in een dorp bij Lviv, Oekraïne. Destijds hoorde dat bij het Oostenrijks-Hongaarse rijk, na de eerste wereldoorlog bij Polen en na de tweede wereldoorlog bij de voormalige Sovjet Unie. De republiek vecht nu tegen Rusland.
In 1944 waren het Maczek en zijn mannen die ons bevrijdden. Of de rollen ooit omgedraaid worden is de vraag. Maar juist in deze tijd is het essentieel om het belang van vrijheid, democratie, de rechtstaat en vrede uit te dragen. De fototentoonstelling staat daarmee midden in de actualiteit en krijgt een diepere betekenis.

Zie ook www.maczekmemorialbreda.nl