Nieuws

Wie is de eerste?

Op 18 september reikt Paul Depla, burgemeester van Breda, de Bredase Vredesprijs uit. Net als de laatste keer gebeurt dit in het sfeervolle Maczek Memorial. Nieuw is, dat de Vredesprijs dit jaar voor het eerst niet wordt toegekend aan een individu, maar aan een organisatie. Meer daarover lees je hier.

We zoeken voor de prijs organisaties die zich vooral inzetten voor verbinding, verdraagzaamheid en solidariteit, lokaal, nationaal of internationaal. En natuurlijk is er een link met Breda; het kunnen Bredase organisaties zijn, maar een organisatie die heel actieve Bredase leden heeft, doet net zo goed mee.

We kijken zelf om ons heen naar stichtingen, clubs en platforms die goed werk doen. En we zijn natuurlijk ook op zoek naar jullie ideeën en aanmeldingen. Dus, ken je een enthousiaste groep die de Vredesprijs verdient, meld die dan aan! Wacht er niet mee; het kan tot uiterlijk 1 augustus. Stuur een mail naar: secretariaat@bredase-vredesprijs.nl

En noteer 18 september alvast in je agenda. Je ontmoet leuke mensen, hoort mooie muziek en krijgt een borrel en een hapje.

Bredase Vredesprijs en Helden van Breda gaan samen (verder)

Het samengaan van de Bredase Vredesprijs met Helden van Breda heeft voor beide organisaties voordelen. De laatste jaren waren er weinig aanmeldingen voor de Vredesprijs, die daardoor in 2023 niet werd uitgereikt. Helden van Breda leverde dikwijls kandidaten aan, maar de verhalen van de winnaars werden niet opgeschreven en verspreid. Met deze stap verandert dat.

Veel van wat we doen lijkt op elkaar. De Bredase Vredesprijs en Helden van Breda zijn dé twee organisaties in Breda die inspirerende burgers waarderen en onder de aandacht brengen. Deze Bredanaars zetten zich allemaal belangeloos en langdurig in voor de gemeenschap. Onze organisaties zetten anderen aan tot een actieve bijdrage aan een betere Bredase samenleving, hoe klein ook.

De heldenverhalen en een prestigieuze prijs worden nu in één organisatie ondergebracht.

Waarom
Afgezien van de teruglopende aanmeldingen bij de Bredase Vredesprijs stopte de subsidie vanuit de gemeente. Ook hield de samenwerking met de KMA op. Het voortbestaan van de prijs moest worden geborgd en de verhalen mogen niet verloren gaan.

Bij Helden van Breda worstelden we al even met de vraag of je binnen een organisatie, team of groep er maar één enkele persoon uit kunt lichten om diens verhaal te vertellen (in de nieuwsbrief van oktober verleden jaar schreven we daar al iets over). Ook bij de Bredase Vredesprijs gebeurde het wel dat een winnaar of genomineerde vond dat eigenlijk een hele organisatie een prijs verdiende.

Afspraken
Samengaan vraagt om goede afspraken. Dit zijn we overeengekomen:

 • Helden van Breda is een project van Stichting Present Breda. De Vredesprijs gaat nu op in dezelfde stichting en is een gelijkwaardig project.
 • De Vredesprijs behoudt zijn eigen naam en jury die beslist over de nominaties en de winnaar.
 • We hebben één bestuur en één gezamenlijk selectieteam.
 • Het selectieteam selecteert vanaf nu ook op inspirerende organisaties.
 • De Bredase Vredesprijs wordt voortaan uitgereikt aan een organisatie. Daarbij verliezen we de inspirerende individuen die er werken natuurlijk niet uit het oog (in uitzonderlijke gevallen kan de prijs ook aan een individu worden toegekend).
 • We treden gezamenlijk op in media uitingen.

Alle winnaars van de Bredase Vredesprijs zijn van harte welkom in de Heldencommunity, die volop in ontwikkeling is. Helden van Breda brengt ook de verhalen van de Vredesprijswinnaars onder de aandacht. Ze ontvangen hierover een bericht.

We hopen dat de eerste ‘nieuwe’ Bredase Vredesprijs in september 2024 wordt uitgereikt als begin van deze mooie ontwikkeling. We zien de toekomst vol nieuwe energie tegemoet!

Twee Helden van Breda en oud-bestuurslid ontvangen lintje

Burgemeester en ambassadeur Paul Depla deelde op vrijdag 26 april een koninklijke onderscheiding uit aan twee Helden van Breda én een oud-penningmeester. Milieu-expert en schrijver Aad van Diemen (76) was naar een boekwinkel gelokt en Adrienne Verboom (74) werd verrast in haar woonhuis. Daar decoreerde Depla zowel haar als haar man Piet (76), omdat zij samen al ruim vijftig jaar vrijwilligerswerk doen.

Paul Depla, Piet en Adrienne Verboom

KWF en Brakkenfestival
Adrienne en Piet hebben een leven vol maatschappelijke inzet achter de rug, naast hun betaalde banen.  Ze kennen elkaar van vrijwilligerswerk voor de ziekenomroep: lang geleden presenteerde zij een programma en was hij de technicus.

Eén van Adriennes grootste verdiensten is dat ze in 2018 en 2019 zorgde dat Breda het meeste KWF-collectegeld van heel Nederland ophaalde. “Dat deed ik natuurlijk niet alleen”, weert Adrienne lachend af. “Zonder Piet ben ik niks. Ook waren er 75 wijkhoofden en 800 collectanten in die tijd. Piet zorgde voor de digitale dingen en hij telde met een club vrijwilligers het geld uit de collectebussen.”

Verder stuurde Adrienne voor het Brakkenfestival honderd vrijwilligers aan en zorgde ze voor een ton aan sponsorgeld. Adrienne: “Dat burgemeester Rutte uiteindelijk in een indianenpak op een paard het evenement opende, was nog het leukst. Na zijn eerste reactie ‘Ik heb nog nooit op een paard gezeten’, werd dat mijn uitdaging. Het hielp hem over de streep toen ik vroeg wat hij over had voor kinderen die niet op vakantie kunnen.”

Natuurgids en schrijver
Aad van Diemen begon in de jaren tachtig als vrijwillig natuurgids. Langzaam voegde hij daar een aantal andere vrijwilligersklussen aan toe, allemaal op het gebied van natuur en milieu. Zo is hij bestuurslid bij het Instituut voor Natuureducatie (IVN) en doet hij bestuurswerk bij natuurplein ‘De Baronie’, een samenwerkingsverband van een zevental groene organisaties van de Baronie. “Bestuurlijk werk staat me soms tegen, de ene beleidsnota is nog saaier dan de andere. Maar als tegenhanger werk ik een dag per week bij het Natuurmuseum Brabant (in Tilburg) als conservator bijen en wespen. We zijn bezig alle vondsten vanuit het verleden in te voeren. En ik ben eindredacteur van www.stadsplanten.nl. Samen met Erik van der Hoeven schreef ik het boek ‘Stad en plant’. Bovendien doe ik veldonderzoek.”

Aad van Diemen, Paul Depla en Erik van der Hoeven

Dieren en partners
Wat beiden gemeenschappelijk hebben, is dat ze gek zijn op dieren. Adrienne werpt zich al jaren op het voeden van babykonijntjes die in de steek werden gelaten. Eerder was ze fondsenwerver voor het vogelrevalidatiecentrum in Zundert en zette ze  zwerfhondencentra op Bonaire en Madeira op.

Aad houdt zich graag bezig met bijen en wespen en doet daar onderzoek naar. “Hun wereld is net zo compleet als onze eigen wereld, maar vele malen ouder; insecten zijn negentig of honderd miljoen jaar terug ontstaan. Ze maken deel uit van onze wordingsgeschiedenis en zullen ons waarschijnlijk overleven.”

Beide Helden werken bovendien graag met hun partner in de buurt. Aad: “Mijn partner is ook natuurgids. We inventariseren verschillende terreinen. Zij doet vlinders, ik bijen. Zo conflicteert het niet en hebben we leuke dagen samen.”

Om hun houding van respect voor de wereld om hen heen en van doorzetten, ook als het moeilijk is of niet altijd uitkomt, zijn beiden in 2018 en 2021 Held van Breda geworden.

Team Helden van Breda feliciteert zowel de Helden als hun voormalig penningmeester van harte met hun koninklijke onderscheiding. We zijn trots op deze mensen!

Uitkomst brainstormavond: Méér live presentaties van Helden

Brainstorm bestuur

De maatschappij is gepolariseerd, mensen zitten in een bubbel en veel mensen weten daardoor ook niet goed de weg meer. Daarom kijkt het bestuur al sinds herfst ‘22 naar hoe we mensen (nog) beter kunnen bereiken of meer kunnen inspireren tot inzet voor de maatschappij. Is dat door voorbeeldverhalen op papier te vertellen, of zijn er meer mogelijkheden?

Al vaker dachten we dat het beter overkomt als Helden persoonlijk hun verhaal vertellen. Na dinsdag 17 april zijn daar concrete plannen voor.

“Dat we niet eerder aan toe kwamen aan het uitwerken van ideeën, lag aan het magazine dat vorig jaar uitkwam. Daar is al onze aandacht naar gegaan”, vertelt voorzitter Anita van der Helm. “Maar sinds april van dat jaar ben ik bezig geweest alle betrokkenen te spreken, van ambassadeurs tot sponsors en van Helden tot overige vrijwilligers.

We zien dat Helden hun morele kompas goed op orde hebben, of ze zich dat bewust zijn of niet. Ze maken intuïtief keuzes die goed zijn voor ons allemaal. Ze gaan door als het moeilijk wordt. Wat drijft hen nu eigenlijk?

Over één ding is iedereen het eens: als je de mooie verhalen van onze Bredase Helden hoort, word je blij. En ze nodigen uit om ook je steentje bij te dragen. Of dat nu is aan onze activiteiten of aan de organisaties waar onze Helden zich voor inzetten, dat maakt niet uit.”

In twee avonden is er gekeken naar hoe passieve lezers actief betrokken kunnen worden. Welke partners willen daaraan meewerken, hoe organiseer je dat en hoe stel je dat bekend?

Het Maczek Memorial is al een vaste partner, en aan de tafel zaten ook De Nieuwe Veste, Tientjes Academie, Quiet Breda en Verbeter Breda en Alwel. Sommige buurthuizen en organisaties hebben hun medewerking toegezegd of stellen hun locatie ter beschikking, zoals Zuylen Uitvaartverzorging.

Eric Linssen, die de avond leidde, vertelt: “We hebben ondertussen ruim tachtig Helden, die allemaal binnen een eigen thema actief zijn. Denk aan inzet voor gezondheid, duurzaamheid, emancipatie, verbinding of veiligheid. Of aan de strijd tegen verdriet en rouw, armoede of ongelijkheid. Iedereen die in een van die thema’s is geïnteresseerd, bieden we aan om kennis te maken met de Held die zich daarvoor inzet.”

Die Held kan ook mensen meenemen naar zijn/haar eigen vrijwilligerswerk en ze eventueel laten deelnemen. Filmavonden, lezingen of een dialoog rond dat thema zijn andere manieren om geïnteresseerden te bereiken.

Marja van Lieshout neemt opnieuw de communicatie op zich: Op onze verlanglijst staan ook een Heldenpaspoort of een bucketlistboek (wat wil je allemaal aan spannend vrijwilligerswerk afvinken), maar zover zijn we nog niet. Eerst maar eens onze website aanpassen.”

De eerste activiteit moet uiterlijk in september worden gehouden, maar stiekem hoopt het hele team dat het al voor de zomer is. Marja: “Houd de nieuwsbrief in de gaten, zou ik zeggen!”

Hans Udo en Erna Smeekens benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Vrijdag 24 november jl. werden Hans Udo en Erna Smeekens (Held van Breda in 2018) door burgemeester Paul Depla benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. Helden van Breda feliciteert ze van harte.

De burgemeester opende eerst de  viering van het 10-jarig jubileum van Coöperatie de Vrije Uitloop. Opeens kwamen er familie en andere bekenden de zaal in. Erna en Hans, die van niks wisten, werden aangenaam verrast door hun onderscheiding.

Ze hebben die gekregen voor het vele werk dat zij al heel lang grotendeels onbetaald doen. De eigen ervaringen van Erna werden de inspiratie voor haar missie: mensen die om welke reden dan ook uit het arbeidsproces zijn geraakt, uitdagen en motiveren om in beweging te komen.
Nadat Erna de kans kreeg om gratis een NLP-opleiding te volgen, zocht ze tien anderen mensen uit om deze opleiding ook gratis te volgen Daaruit ontstond een groep mensen die iets terug wilde doen voor de maatschappij.

Erna was (mede)oprichter van Stichting Tientjes. Tot dit jaar was ze daar  voorzitter van. Hans sloot zich later aan, eerst als directeur en daarna als penningmeester.
Tientjes bood workshops en cursussen aan voor tien euro (vandaar de naam). Op hun eigen locatie boden ze later een huiskamer en vrijwilligerswerk aan mensen die, net als Erna, uitdagingen tegenkwamen in hun leven.
Ook richtte Erna de “Tientjesacademie” op van waaruit ze samen met Hans trainingen in NLP en Verbindende communicatie is gaan geven.

In 2013 hebben Erna en Hans samen Coöperatie De Vrije Uitloop opgericht, de eerste sociale coöperatie van Nederland. De Vrije Uitloop geeft mensen met een bijstandsuitkering de mogelijkheid parttime te ondernemen naar vermogen, met behoud van uitkering. Ook hebben Erna en Hans het initiatief LaNSCO (Landelijk Netwerk Sociaal Coöperatief Ondernemerschap) opgezet en uitgerold in heel Nederland.

In het Boek ‘Goed Volk’ kun je het hele verhaal van Erna en van nog 14 andere gewone mensen met een bijzonder verhaal lezen!

Welke reacties ontvangen onze Helden?

De Helden uit ons magazine en BredaVandaag krijgen vaak positieve en erg uiteenlopende reacties op hun onbaatzuchtige werk. Lees hier een aantal reacties.

Iris Blom, klimaatburgemeester Breda en ‘Struikrover’, in het magazine van juni: ‘Ik heb heel veel reacties gehad, mensen die me bijvoorbeeld sms’ten: “Ik lig in het ziekenhuis en raad eens wie ik hier op de cover zie staan?” Lag het magazine bij de ingang!’

Ingrid Kooyman, De Honingraad (centrum voor leven met kanker), begin oktober: ‘Nergens heb ik iets negatiefs gehoord. Collega’s waren blij dat ons centrum eens op deze manier werd belicht, dat er wordt stilgestaan bij wat we doen. Wildvreemden spraken me aan in Albert Heijn, mensen die ik al heel lang niet had gezien zeiden dat ze het leuk vonden om eens deze kant van me te leren kennen. Het leukst vond ik nog dat mensen me gewoon uit de verte toeriepen dat ze het artikel zo goed vonden!’

Ingrid Kooyman

Angela Bison, medewerker zelfhulpgroep verslaafden,
‘Ik heb verschillende reacties gekregen op mijn stukje in het magazine. Iemand liet me weten: “Wat mooi dat je zo open deelt over wat je hebt meegemaakt. Mijn zoon heeft een heftige verslaving, hij is er nog mee aan het werk. Gelukkig zijn er plekken waar hij naartoe kan voor herkenning en steun.” 
En een ander mailde me: “Wat goed dat er steeds meer jongeren bij jullie terecht komen. Wij merken ook (in de zorg) dat na corona de problemen met jongeren groter zijn geworden. Vooral mentale problemen en drugsgebruik.”
Daar word ik heel blij van!”

 

Meke Oomens

‘Ik was in de bibliotheek het boek ‘Hersenen willen lezen’ van Erik Scherder aan het lezen, toen ik werd aangesproken door een lieve oudere mevrouw. “Jou ken ik en wat woon je mooi!”
Even dacht ik dat mijn hersenen weer haperden, net als na mijn hersenbloeding en operatie. Toen moest ik als een peuter alles opnieuw leren. Maar nee, met mijn brein was niets aan de hand. Mevrouw had het over het artikel ‘Op de bank bij’ uit het magazine Goed Volk, dat ze in de bibliotheek had gelezen.
Ik lachte er hartelijk om en vertelde dat de straat met auto’s op de achtergrond met een goede Photoshop was veranderd in een grote groene tuin. En dat ik wel van wandelen in de groene natuur hield, met de Ommetje app van de Hersenstichting, maar dan in het bos of park. Niet in mijn kleine achtertuin.
Mevrouw vroeg wat ik voor NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel) had. Mijn lange verhaal van het vechten voor de diagnose tot mijn inzet voor anderen met NAH vertelde ik met een vleugje humor en in Jip en Janneke taal. Soms moest ze erom lachen, al was het geen vrolijk verhaal.
“Wat ben jij een mooi mens en wat zijn al die Helden goed volk”, was haar spontane reactie. Samen dronken we een ijskoude ice tea onder de parasol op een terrasje in de stad. Op al het goede werk van de Bredase Stille Helden.’

Kijk voor meer informatie over hersenaandoeningen, wetenschappelijk onderzoek of donateur worden op: hersenstichting.nl

Moniek ontvangt boek Margriet Sitskoorn

Door Anita van der Helm en Anton Verbeek

Iedereen in deze maatschappij lijkt tijd te kort te hebben. Maar hoogleraar Margriet Sitskoorn schrijft over de oplossingen in haar boek ‘Tijd tekort|Tijd genoeg’. We mochten drie van deze boeken weggeven.

Bij het artikel over Margriet Sitskoorn in ons laatste magazine las je wat je moest doen om kans te maken op een gratis exemplaar: je aanmelden voor onze nieuwsbrief.

Inmiddels heeft er driemaal een digitale trekking plaatsgevonden, en zijn de boeken uitgereikt dan wel verstuurd. Twee gingen er per post naar Anne Marie van Trijen en Lex van Rootselaar, omdat die op afstand wonen; fotograaf Anton Verbeek overhandigde persoonlijk een exemplaar aan de laatste winnaar Moniek Kingma.

Moniek heeft het magazine Goed Volk op een dag meegenomen uit de bibliotheek. Ze is het gaan lezen en kwam zodoende ook de kadertekst tegen over abonneren op de nieuwsbrief. Op haar telefoon vulde ze de vragen in en al snel kreeg ze bericht dat ze een boek van Sitskoorn had gewonnen.

In het dagelijks leven is Moniek ambulant woonbegeleidster bij GGZ Breburg. Zij begeleidt cliënten die zelfstandig wonen. Ze gaat er een of twee keer op bezoek. Moniek probeert haar cliënten zoveel mogelijk te ondersteunen zodat ze het zelfstandig kunnen redden. Ze doet dit werk al meer dan dertig jaar en nog steeds met plezier.

Het boek van Margriet Sitskoorn spreekt Moniek wel aan. “Ik herken het beeld in mijn eigen kring, dat mensen steeds minder tijd lijken te hebben, druk met van alles. Ik hoop dat het boek me kan helpen om meer inzicht te krijgen in dit tijdsverschijnsel.”

Meer over tijd genoeg

Heb je geen boek gewonnen maar wil je toch graag meer weten over genoeg tijd hebben? Aan onze verslaggeefster Marja van Lieshout legt Margriet Sitskoorn dat we uit de pas lopen met onszelf. “Hoe we naar tijd kijken en hoe we met tijd omgaan is vaak eenzijdig en schadelijk”, vertelt ze.
Sitskoorn bespreekt in het vijf pagina tellende interview enkele alternatieven. Zo ontrafel je jouw strijd met tijd en zet je je gevoel van ‘tijd’ tekort’ om naar ‘tijd genoeg.’ Gauw dus naar onze digitale uitgave van Goed Volk, dan weet je snel meer!

Nieuwe stap: de Heldenaward voor organisaties

Al enige tijd worstelen we met de vraag of je binnen een organisatie, team of groep maar één enkele persoon eruit kunt lichten om diens verhaal te vertellen. Daarom stellen we vanaf volgend jaar de Heldenaward in, bedoeld voor organisaties, die gepaard gaat met een feestelijke uitreiking. Alle voormalige Helden worden daarvoor uitgenodigd, net als onze vrijwilligers, sponsors en ambassadeurs.

De aanleiding voor deze stap is dat de uitreiking van de Bredase Vredesprijs dit jaar niet doorging. Hun jury kampt al langer met een laag aantal aanmeldingen. De afgenomen steun van de gemeente zal niet bijdragen aan een omslag.

We horen en zien dat er veel individuen en organisaties in Breda zijn die zich belangeloos inzetten voor de gemeenschap. Maar mensen nomineren hun collega, die hetzelfde werk doet als zij, niet snel. Ze vinden niet dat ze zelf bijdragen aan vrede of voelen zichzelf geen Held, dus de collega is dat ook niet.
Team Helden van Breda zoekt daarom actief naar aanmeldingen. Dat concept zorgt voor veel meer inclusie dan afwachten wie de oproep heeft gelezen en/of de tijd wil nemen om een ander aan te melden.

In de praktijk blijkt vaak dat mensen nooit helemaal alleen werken; meestal staat er een team of groter geheel achter een enkele Held. Reden genoeg voor het bestuur om meer te kijken naar de achterban: de betrokken groep of organisatie.
Terwijl het idee van individuele Helden overeind blijft, kiezen we daarnaast daarom voor een jaarlijkse awarduitreiking voor organisaties. Eerder geselecteerde Helden kunnen dus ook nog een keer met hun hele team worden gekozen.

De vorm wordt op dit moment nader uitgewerkt. Onderdeel daarvan is dat de Bredase Vredesprijs in overweging neemt of zij ook deel gaat uitmaken van deze stap. Maar onafhankelijk van die beslissing heeft het bestuur van Stichting Present/Helden van Breda in elk geval een beter passend Heldenbeleid met deze nieuwe stap!

Vacature: Secretaris bij Helden van Breda

Zoek jij een leuke en betekenisvolle bestuursfunctie?
Dan zijn wij op zoek naar jou voor de functie

Secretaris (X/V/M)

Ben jij op zoek naar een bijzondere kans om een positieve impact te maken samen met inspirerende mensen in onze prachtige stad? Heb jij een passie voor coördinatie, communicatie, en community-building? Dan ben jij wellicht de perfecte match voor de rol van secretaris bij Helden van Breda, een inspirerend initiatief onder de vleugels van stichting Present Breda.

Over Helden van Breda:

Helden van Breda wil inspireren tot inzet voor anderen. Dat doen we door verhalen te vertellen over gewone Bredase mensen. Naast het boek Goed Volk gebruiken we onze nieuwsbrief, magazines, e-books en allerlei sociale media en evenementen om hun verhalen te vertellen. De verhalen zijn heel verschillend, maar allemaal geven ze hoop en brengen ze het beste in Breda naar voren. Als secretaris speel je een essentiële rol in het stroomlijnen van onze inspanningen, het onderhouden van belangrijke online communicatiekanalen en het zorgen voor een soepele coördinatie binnen het bestuur van de stichting. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en twee algemeen bestuursleden. Daarnaast worden we ondersteund door een enthousiaste groep vrijwilligers waaronder schrijvers, fotografen en vormgevers.

Taken:

Secretariële ondersteuning: Je bent de spin in het web van onze organisatie. Je ondersteunt bij het plannen en organiseren van vergaderingen, notuleert bijeenkomsten en bewaakt de voortgang van actiepunten. Daarnaast bewaak je het (digitale) archief, verwerk je wijzigingen bij de KvK en beheer je de administratie van onze vrijwilligers.

Website- en mailbeheer: Je beheert onze website, zorgt in overleg voor regelmatige updates en houdt de content fris en aantrekkelijk. Daarnaast beheer je onze e-mailcommunicatie en zorg je ervoor dat onze berichten helder, doelgericht en effectief zijn.

Redactie online nieuwsbrief: Je bent in een klein team medeverantwoordelijk voor het samenstellen en verzenden van onze maandelijkse nieuwsbrief. Je brengt inspirerende verhalen, actuele evenementen en belangrijke aankondigingen onder de aandacht van onze community.

Wat we van jou verwachten:

 • Enthousiasme en toewijding aan onze missie om Breda nóg mooier te maken
 • Organisatorische vaardigheden en nauwkeurigheid
 • Uitstekende communicatievaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling
 • Ervaring met WordPress, Mailchimp en beheer van o.a. e-mailadressen is een grote plus
 • Teamspeler die goed kan samenwerken met vrijwilligers en collega’s

Wij nodigen je ook van harte uit om te reageren als je niet alle, maar wel enkele van deze taken voor je rekening zou kunnen en willen nemen. Dus ben je bijvoorbeeld een kei in WordPress, maar heb je geen ervaring als secretaris, of andersom? Reageer dan zeker ook!

Wat bieden wij:

 • De kans om bij te dragen aan een bloeiende en betekenisvolle gemeenschap in Breda
 • Een inspirerende omgeving waarin jouw ideeën en inzet van groot belang zijn
 • De mogelijkheid om je vaardigheden op het gebied van website- en mailbeheer, evenals nieuwsbriefredactie, verder te ontwikkelen
 • Een positieve en inclusieve werkcultuur

Belangstelling?

Stuur een mail waarin je iets over jezelf vertelt en waarom je dit zo leuk lijkt (liefst ook met je cv ). We kijken ernaar uit om kennis met je te maken!

Verzend je bericht naar voorzitter@presentbreda.nl

Voordragen kandidaat Bredase Vredesprijs 2023

Mensen die zich buiten de schijnwerpers inzetten voor een betere samenleving, dat zijn mensen die – soms op een heel klein gebied – vrede brengen… De Bredase Vredesprijs zoekt ze ook in 2023.

Ze maken de wereld verdraagzamer en vrediger. Soms zorgen ze dat ruzies verdwijnen, armoede of eenzaamheid. Soms zorgen ze dat een buurt meer samenhang krijgt. Vrede lijkt een groot, abstract woord, maar als je goed kijkt, is het heel dichtbij.

Sinds 2003 laten de winnaars en genomineerden voor de Bredase Vredesprijs zien dat het kan: persoonlijk een bijdrage leveren aan een meer vreedzame samenleving. In Breda, of daarbuiten. Belangeloos en met niet aflatende energie zetten zij zich in – vaak op kleine schaal en buiten de schijnwerpers – voor een meer menswaardige en rechtvaardige samenleving. Zij vormen een inspiratiebron voor wie datzelfde ideaal deelt.

We werken samen met Helden van Breda en het Maczek Memorial. De uitreiking van de prijs vindt plaats in het Maczek Memorial in Breda op 20 september. Voordrachten kunnen tot 1 augustus 2023 worden ingediend.

Kijk op bredase-vredesprijs.nl