Eregalerij Stichting Present

Eregalerij Stichting Present

Gedurende het bestaan van de stichting hebben enkele mensen zich extra verdienstelijk gemaakt, maar hebben helaas afscheid moeten nemen.
Voor deze mensen hebben we hier een platform om ze te eren en te bedanken voor hun inzet.
 

Willy en Durk Visser

Willy en Durk Visser

Willy en Durk Visser hebben van 2003 tot 2020 in het bestuur gezeten. Willy heeft veschillende functies gehad;  Durk is zeventien jaar lang penningmeester geweest.
Beiden zijn  betrokken geweest bij de oprichting. De eerste jaren werden alle kosten – zoals bijvoorbeeld van de oprichtingsakte – hoofdelijk omgeslagen naar de bestuursleden.  Vooral de input aan gedachtengoed en het daadkrachtig omzetten naar acties maakt dat beiden onmiskenbaar een stempel hebben gedrukt op het initiatief. 

In Middelharnis, waar haar eigen praktijk staat, heeft Willy alleen of samen met Durk tientallen activiteiten verzorgd.

Willy Visser, Eric Linssen en Anita van der Helm kennen elkaar van de opleiding Holistisch therapeut.

‘Al in 2001 zijn we vol enthousiasme aan Stichting Present gaan werken. De doelstelling was het bevorderen van bewustwording en persoonlijke groei met behulp van professionals maar zonder betaling of tegenprestatie. De voorwaarde is wel dat mensen die iets komen brengen tijd en energie ‘over’ hebben, anders raken ze zelf uitgeput. Zo staat het in onze eerste folder die we uitbrachten. Een doelstelling waar ik nog steeds volledig achter sta.

De eerste jaren waren we vooral bezig met hoe we mensen net zo enthousiast als wij maken voor het idee om iets voor een ander te betekenen, zeker als je ‘energie’ over hebt.
Ook zichtbaar zijn was een ding. Om aandacht te trekken zijn we met het voltallige eerste bestuur  kerstliederen gaan zingen in het centrum van Breda.

We gaven workshops als mantra zingen, familieopstellingen, stembevrijding, edelstenen, yoga, schilderen et cetera en hoopten dat deelnemers ook ervaarden dat een Presentjes geven geen energie kost maar juist brengt. 
In Middelharnis organiseerden we eens een lezing over helderhorend zijn. In de eilandelijke pers werd een artikel en een uitnodiging voor deze lezing geplaatst. Een dag voor de lezing gaat de deurbel. Voor de deur staat een mevrouw die zich graag wilde aanmelden voor de lezing. Ze is geïnteresseerd omdat ze problemen met haar man heeft: “Die luistert nooit naar mij en daar wil ik wat aan doen.“

In de loop der jaren hebben we veel verschillende mensen ontmoet waar we mooie, ontroerende, warme en bijzondere momenten mee hebben mogen delen. Beiden hebben we ontzettend veel plezier beleefd en het waren zeker ook leerzame jaren, en dat voelt voor mij nog steeds als een ‘Present’.

Geer van den Brink

Geer van den Brink heeft de functie mandataris Activiteiten vervuld van 2009 tot 2017. Ze reageerde op een oproep in onze nieuwsbrief.
Present zou zijn stilgevallen als Geer niet de taak had overgenomen van Anita, die naar het buitenland verhuisde. Met weinig inwerking heeft ze gdurende acht jaar vrijwel maandelijks een activiteit georganiseerd. Ze nam daarbij altijd veel initiatief.

‘Alweer een aantal jaren geleden was ik medebestuurslid van Stichting Present. Toen Anita en Eric naar Rome vertrokken heb ik mij aangemeld om voor de Stichting Present hier in Breda de activiteiten voort te zetten. Met de andere vrijwilligers hebben we het programma bedacht en uitgevoerd.
Ik herinner me dat de belangstelling om aan de workshops en lezingen deel te nemen toenam en dat het aantal locaties die kosteloos ter beschikking gesteld groeide. Voor zover ik het terug kan halen was er steeds een fijne sfeer met de deelnemers. Aanbieders die graag wat voor Present wilden doen, meldden zich toen spontaan. Al met al een goede periode voor Present.

En hoe vergaderden we toen? Nou met Skype, dat was voor ons de manier om tussen Rome en Breda contact te hebben. Met af en toe flinke ruis op de lijn, onderbroken verbindingen, geen internetstabiliteit. Op dat vlak was het pionieren.

Voor mijzelf heeft Stichting Present zeker betekenis gehad, het organiseren van een bijeenkomst heb ik altijd plezierig gevonden, mijn kennissenkring is daardoor uitgebreid. Sommige mensen uit die tijd kom ik af en toe weer tegen op andere plekken in de stad. Zo blijf je toch contact houden.
Door familiale omstandigheden en betrokkenheid bij ander vrijwilligerswerk heb ik mijn bestuursfunctie bij Present op een gegeven moment neergelegd. Het was goed geweest en er kwam tijd voor iets anders.

Het was een fijne tijd.’