Gedragscode Helden van Breda

Of je nu bestuurslid bent, vrijwilliger, Held, ambassadeur, sponsor of medewerker van een externe organisatie: voor iedereen is het fijn als je goed wordt behandeld. Dat betekent dat iedereen met mekaar goed om moet gaan, dus dat jij op jouw beurt goed voor een ander zorgt. Maar wat houdt dat precies in?

We hebben maar een heel korte gedragscode: we zijn positief, we werken (pro-)actief samen en hebben respect voor en vertrouwen in elkaar. Omdat we daar misschien niet allemaal hetzelfde onder verstaan, wordt het hieronder verder uitgelegd.
Positief

Koppel op een positieve manier terug naar elkaar. Een beetje enthousiasme kan geen kwaad, waardering of een complimentje op zijn tijd. ‘Dat doen ze bij mij ook niet’, is een verkeerd uitgangspunt. Als jij anderen waardeert, nemen anderen jouw houding snel genoeg over (ook trouwens als je inzet vanzelfsprekend vindt en for granted neemt).

Probeer problemen op te lossen in plaats van beren op de weg te zien. Natuurlijk moet je moeilijkheden eerst vaststellen voor je ze kunt aanpakken, dus dan benoem je dat. Maar maak duidelijk dat je moeilijkheden wil oplossen, dat je openstaat voor ideeën of stel iets als neutrale vraag: hoe zullen we hiermee of daarmee omgaan? Dat nodigt veel meer uit om bij echt lastige zaken de juiste weg te vinden.

Actief samenwerken

We zijn altijd lid van een team, op allerlei gebieden. Van selectie van Helden, het schrijven van artikelen of het maken van een magazine tot de organisatie van een bijeenkomst. Verplaats je daarom in de ander, en maak het de ander gemakkelijk. Beloftes nakomen moet vanzelfsprekend zijn; een afspraak verzetten omdat je liever tv kijkt bijvoorbeeld, maakt dat anderen afspraken ook niet meer serieus nemen.

Mocht het door omstandigheden echt niet lukken, laat dat anderen dan bijtijds weten. Excuses zijn geen teken van zwakte of minder zijn, maar van begrip en goede bedoelingen. Dat levert een prettige sfeer op waardoor we meer bereid zijn een stapje harder te lopen als dat moet.
Opnieuw: als jij vooruitdenkt voor een ander, gaan anderen dat ook voor jou doen. Je voorkomt dubbel werk, afspraken lopen plezierig en het scheelt veel ergernis.

Respect en vertrouwen

Wat is nu respect? Meestal wordt dit gebruikt als ‘tolereren’: ik respecteer je mening is vaak dat je iets ‘accepteert’. Maar respect betekent: eerbied, bewondering.
Laten we beginnen met vertrouwen: ga ervan uit dat onze vrijwilligers (vrijwel) altijd professioneel zijn en goed weten waar ze mee bezig zijn. Je komt niet zo snel uit boven mensen die zijn opgeleid voor wat ze doen en vaak al jarenlang ervaring hebben. En altijd hebben onze vrijwilligers goede bedoelingen. Ze misleiden of bedriegen niet, willen Helden van Breda niet om zeep helpen, zoeken geen verrijking maar willen alleen iets inspirerends tot stand brengen. Dat zijn allemaal zaken die om respect vragen.

Het zit hem vaak in de toon of woordkeuze. Waardeer inzet, bedank je medevrijwilligers en de mensen voor wie je werkt. Benoem dat je samen iets moois tot stand brengt, bij welke groep je ook hoort. Externen worden internen zodra ze samenwerken met Helden van Breda, sponsors zijn teamleden die mee mogen denken, ambassadeurs waarderen we om hun proactieve inzet.

Wie bij ons langer meeloopt, weet niet beter dan dat we op deze manier met elkaar omgaan. Toch is het goed om van tijd tot tijd te evalueren. En voor nieuwkomers is het fijn om te weten dat je welkom bent en dat we je bewonderen om je inzet, dat we dat uitspreken en dat we kijken hoe en waar jouw talenten het best tot hun recht komt.

Meer dan dat is het niet. En toch, als we dit voor elkaar krijgen, worden we zelf ook een beetje Held!