Aanmelden

Wie is joúw Held?

We zoeken actief naar bijzondere mensen. Waar letten we op?

  1. Onbaatzuchtige inzet (onbetaald werk; een docent of politieagente bijvoorbeeld bekijken we op wat hij/zij buiten haar betaalde baan om doet. Maar het mag best werk-gerelateerde inzet zijn)
  2. Hoe structureler (vaker, langduriger), hoe groter de kans op een podiumplek
  3. Voor de verhalen of uitzendingen: helden overwinnen iets. Tegenstanders, weerstand, (eigen) problemen of tegenslagen
  4. Hoe meer de aangemelde mensen buiten de schijnwerpers zijn gebleven, hoe leuker wij het vinden om hun verhaal te verspreiden
  5. De aangemelde mensen wonen, werken of studeren in de gemeente Breda. Hoe Bredaser, hoe herkenbaarder. En hoe beter dus.
Het selectieteam bekijkt of jouw persoonlijke held ook een groter podium kan krijgen
  • met een groot geschreven verhaal in magazine of boek
  • met een kort verhaal in krant, weekblad of nieuwsbrief of op onze website
  • in een radio- of televisie-uitzending of d.m.v. een vlog
  • door een nominatie voor de Bredase Vredesprijs. Let op: daarvoor bestaat een eigen, onafhankelijke jury, die de prijs eens  per jaar uitreikt. Let op: Jongeren onder de 18 kun je ook aanmelden voor een jeugdlintje 
Vul onderstaand formulier in en schrijf maximaal 50 woorden op wat jouw Grote Voorbeeld doet voor jou, voor anderen, Breda of de toekomst.

Aanmeldformulier

Gegevens aanmelder (u)

 

Gegevens aangemelde persoon (Held)

 

Reden van aanmelding