Meld iemand aan voor de Bredase Vredesprijs

Mensen die zich buiten de schijnwerpers inzetten voor een betere samenleving, dat zijn mensen die – soms op een heel klein gebied – vrede brengen. De Bredase Vredesprijs zoekt ze ook in 2022.

Ze maken de wereld verdraagzamer en vrediger. Soms zorgen ze dat ruzies verdwijnen, armoede of eenzaamheid. Soms zorgen ze dat een buurt meer samenhang krijgt. Vrede lijkt een groot, abstract woord, maar als je goed kijkt, is het heel dichtbij.

Sinds 2003 laten de winnaars en genomineerden voor de Bredase Vredesprijs zien dat het kan: persoonlijk een bijdrage leveren aan een meer vreedzame samenleving. In Breda, of daarbuiten. Belangeloos en met niet aflatende energie zetten zij zich in – vaak op kleine schaal en buiten de schijnwerpers – voor een meer menswaardige en rechtvaardige samenleving. Zij vormen een inspiratiebron voor wie datzelfde ideaal deelt.

Dit jaar vindt de uitreiking van de prijs plaats in het Maczek Memorial in Breda. Voordrachten kunnen tot 10 augustus worden ingediend. 

Ken je iemand die volgens jou de Bredase Vredesprijs verdient?

-Aanmeldingen zijn gesloten-

Motiveer uw voordracht zo uitvoerig mogelijk, zo mogelijk met aanvullende documentatie. Hieronder geven wij u enkele suggesties waar u aandacht aan kunt besteden. Zie het als een leidraad voor uw eigen verhaal. Laat vooral uw spontaan enthousiasme en waardering in de voordracht spreken.

 1. Gegevens van uw kandidaat (naam, adres, telefoonnummer, indien van toepassing: organisatie)
 2. Wat zijn de werkzaamheden of de initiatieven van uw kandidaat Denk daarbij aan:
  • activiteiten die hij/zij organiseert
  • wat is de rol van uw kandidaat in het geheel
  • indicatie van de vereiste tijdsbesteding
 3. Wat is de bijdrage van uw kandidaat aan het verdraagzamer maken van de samenleving
  • Hoe lang heeft uw kandidaat zich al verdienstelijk gemaakt op dit terrein?
  • Kunt u concrete voorbeelden noemen van zijn/haar bijdrage op dat vlak?
  • Welk bereik hebben de activiteiten (Breda, Nederland, internationaal)?
 4. Waarom denkt u dat juist uw kandidaat in aanmerking komt voor de Bredase Vredesprijs?
  • Waarom verdient juist deze persoon het om de prijs te winnen?
  • Wat onderscheidt deze kandidaat van anderen?
  • Kunt u organisaties/personen noemen die gebaat zijn geweest bij de inspanningen van uw kandidaat? Zo ja, vermeld de contactgegevens van deze organisaties/personen en zorg dat zij de voordracht (schriftelijk) ondersteunen.