Selectieteam

Selectieteam

Het selectieteam voor de rubriek Held van de maand in De Bredase Bode/BredaVandaag, het HeldenMagazine én het boek bestaat uit:

Emilie van Empel

Emilie van Empel (1947)

Voormalig bestuurslid Stichting Present en voormalig deken van de Orde van Advocaten; advocate

‘De stille Bredase helden geven met hun bevlogen en bijzondere bijdragen onze samenleving zoveel meer inhoud en kleur dan deze zou zijn zonder hen. Graag draag ik er aan bij om hun verhalen uit te dragen en hen niet alleen de zo verdiende waardering te geven maar om hen ook het voorbeeld voor nieuwe, jongere aanstaande helden te laten zijn.’

image1

Anita van der Helm (1963)

Bestuurslid Stichting Present, voormalig journalist/ docent levensbeschouwing; schrijver levensverhalen

‘Omdat ik de leiding heb van het project Helden van Breda, zit ik in alle teams. In dit team kan ik mijn ervaring als journalist goed gebruiken. We zoeken proactief, netwerken veel en leggen persoonlijk uit wat we onder een held verstaan. Veel mensen blijken iemand te kennen in hun bedrijf, organisatie, wijk of (hoge)school die ze willen aanmelden.
De grootste uitdaging zit hem erin de besten eruit te halen en een evenwichtig boek of magazine samen te stellen. Er wonen, werken of studeren zo veel mooie mensen in Breda! En er zijn er nog genoeg die niet aangemeld zijn. Ik zou zeggen: vul het formulier op de website in!’

Joost Slagboom (1952)

Gepensioneerd missionair werker Mattheuskerk,  Breda Noordoost

‘Het voelt voor mij een hele eer mee te doen in deze zoektocht naar mensen die zich vaak in stilte onderscheidend opgesteld hebben. Ze verdienen dat we de schijnwerpers op hen richten. Dankzij hen groeide sociale samenhang in onze mooie stad Breda. Er leefde iets in hen dat blijvende herinnering verdient. Zolang zij nog in leven zijn is het de moeite waard hen met dit team op te sporen. En in passende vorm naar voren te halen wat ze, God zij dank, dachten en deden.’

Wilbert Willems (1946)

Voormalig wethouder GroenLinks, voorzitter van het Mondiaal Centrum Breda

‘Nadat ik in 2006 als rasechte Tilburger in Breda terecht kwam om daar namens GroenLinks een wethoudersfunctie te vervullen, ben ik me hier ook gaan settelen. En na mijn actieve periode met betaald werk en veel onbetaald werk heb ik in Breda nieuwe uitdagingen opgepakt, alles met een sociaal-maatschappelijk perspectief. Dat laatste is ook in al mijn vroegere activiteiten terug te vinden, vaak op het randje van de burgerlijke (on)gehoorzaamheid af. Nu ben ik onder meer voorzitter van het Mondiaal Centrum Breda dat onderdak biedt aan ongedocumenteerde vluchtelingen en activiteiten organiseert voor en met nieuwkomers en buurtbewoners in Boeimeer. En ben ik al jaren kartrekker bij het Platform Breda voor iedereen, gastvrij en toegankelijk, een samenwerkingsverband van veel partijen dat de aandacht voor mensen met een beperking in de Bredase samenleving wil vergroten. Want die moeten ook volwaardig mee kunnen doen. Een deelname aan het selectieteam Helden van Breda geeft mij de kans om bij te dragen aan de zichtbaarheid van al die fantastische vrijwilligers die op deze terreinen actief zijn.’

Joyce van Zijl-Lak (1959)

Redacteur Bredase Bode, schrijfster artikelen ‘Held van de Maand’ in de Bredase Bode 

‘Vanuit mijn werk voor de Bredase Bode ben ik betrokken geraakt bij het selectieteam van Helden van Breda. Via dit werk, maar ook daarbuiten heb ik mensen leren kennen die een meer dan gemiddelde inzet hebben voor hun omgeving. Dat komt soms ook voort uit nare ervaringen, die ze verwerkt hebben en die ze nu ten bate van anderen inzetten. Niet voor eigen gewin, maar gewoon, om te helpen. Dat vind ik heel bijzonder. Het is mooi om met een team van mensen uit allerlei achtergronden te kijken naar deze verhalen en zo onze Helden te kiezen.’

Karin Holthuis (1979)

Directeur Stichting Tientjes, afgestudeerd in de psychologie en NLP coach

‘De echte Helden van Breda werken vaak in stilte op de achtergrond. Er wordt zoveel moois gedaan door mensen voor elkaar, de samenleving en de sociale cohesie zonder dat daar veel aandacht aan besteed wordt. Ik vind het een eer om met dit team deze mensen te zoeken en in het zonnetje te zetten. Zij verdienen het om een keer in het middelpunt van de belangstelling te staan en op deze manier weer een mooi voorbeeld voor anderen te zijn.

Als elke vrijwilliger een ster kreeg, werd het nooit meer donker.’

Henk Ketelaar

Henk Ketelaar (1943)

Freelance redacteur  BredaVandaag

‘Na verschillende functies bij de politie in Midden en West-Brabant te hebben doorlopen, nam ik afscheid als communicatieadviseur/voorlichter, een baan die ik na daarvoor te zijn geschoold meer dan tien jaar heb vervuld. In 2004 schoof ik als freelance redacteur aan bij de Bredase Bode, die nu BredaVandaag heet. Vanaf dat moment was ik geen nieuwsbrenger maar nieuwsverwerker. Dat beviel mij opperbest.
Ik maakte kennis met mensen die met hart en ziel als vrijwilliger hun werk doen en ontdekte dat zij de krachten zijn waarop onze maatschappij drijft. Over hen heb ik in de loop van de tijd met veel respect en plezier een groot aantal artikelen geschreven. Behalve lid van het selectieteam, ben ik ook lid van het schrijversteam van Helden van Breda. Daar ben ik niet alleen blij mee, maar ook trots op.’