Uitkomst brainstormavond: Méér live presentaties van Helden

Brainstorm bestuur

De maatschappij is gepolariseerd, mensen zitten in een bubbel en veel mensen weten daardoor ook niet goed de weg meer. Daarom kijkt het bestuur al sinds herfst ‘22 naar hoe we mensen (nog) beter kunnen bereiken of meer kunnen inspireren tot inzet voor de maatschappij. Is dat door voorbeeldverhalen op papier te vertellen, of zijn er meer mogelijkheden?

Al vaker dachten we dat het beter overkomt als Helden persoonlijk hun verhaal vertellen. Na dinsdag 17 april zijn daar concrete plannen voor.

“Dat we niet eerder aan toe kwamen aan het uitwerken van ideeën, lag aan het magazine dat vorig jaar uitkwam. Daar is al onze aandacht naar gegaan”, vertelt voorzitter Anita van der Helm. “Maar sinds april van dat jaar ben ik bezig geweest alle betrokkenen te spreken, van ambassadeurs tot sponsors en van Helden tot overige vrijwilligers.

We zien dat Helden hun morele kompas goed op orde hebben, of ze zich dat bewust zijn of niet. Ze maken intuïtief keuzes die goed zijn voor ons allemaal. Ze gaan door als het moeilijk wordt. Wat drijft hen nu eigenlijk?

Over één ding is iedereen het eens: als je de mooie verhalen van onze Bredase Helden hoort, word je blij. En ze nodigen uit om ook je steentje bij te dragen. Of dat nu is aan onze activiteiten of aan de organisaties waar onze Helden zich voor inzetten, dat maakt niet uit.”

In twee avonden is er gekeken naar hoe passieve lezers actief betrokken kunnen worden. Welke partners willen daaraan meewerken, hoe organiseer je dat en hoe stel je dat bekend?

Het Maczek Memorial is al een vaste partner, en aan de tafel zaten ook De Nieuwe Veste, Tientjes Academie, Quiet Breda en Verbeter Breda en Alwel. Sommige buurthuizen en organisaties hebben hun medewerking toegezegd of stellen hun locatie ter beschikking, zoals Zuylen Uitvaartverzorging.

Eric Linssen, die de avond leidde, vertelt: “We hebben ondertussen ruim tachtig Helden, die allemaal binnen een eigen thema actief zijn. Denk aan inzet voor gezondheid, duurzaamheid, emancipatie, verbinding of veiligheid. Of aan de strijd tegen verdriet en rouw, armoede of ongelijkheid. Iedereen die in een van die thema’s is geïnteresseerd, bieden we aan om kennis te maken met de Held die zich daarvoor inzet.”

Die Held kan ook mensen meenemen naar zijn/haar eigen vrijwilligerswerk en ze eventueel laten deelnemen. Filmavonden, lezingen of een dialoog rond dat thema zijn andere manieren om geïnteresseerden te bereiken.

Marja van Lieshout neemt opnieuw de communicatie op zich: Op onze verlanglijst staan ook een Heldenpaspoort of een bucketlistboek (wat wil je allemaal aan spannend vrijwilligerswerk afvinken), maar zover zijn we nog niet. Eerst maar eens onze website aanpassen.”

De eerste activiteit moet uiterlijk in september worden gehouden, maar stiekem hoopt het hele team dat het al voor de zomer is. Marja: “Houd de nieuwsbrief in de gaten, zou ik zeggen!”