Volgende stap: Helden Magazine

We zijn er achter de schermen al sinds vorig jaar mee bezig: alle nieuwe Helden staan straks in een gratis magazine. Maar dat is er niet zomaar, daar moet je wél iets voor doennnnn …

Vanaf het moment dat dat idee werd gelanceerd is de Bredase Bode/BredaVandaag bereid om kopij te leveren. Marja van Lieshout van Blixen neemt de opmaak voor haar rekening en de door ons benaderde sponsors van het boek nemen ook deel (nog niet iedereen is aangeschreven). Bovendien schenkt de Stichting Grez Mahie een som geld. Maar we hebben meer medewerking nodig. Want dit magazine heeft alleen kosten en kent geen verdienmodel. Er is natuurlijk wel opbrengst, maar niet in geld.

De (financiële) rol van de Bredase Bredase Vredesprijs is nog niet duidelijk; de gemeente Breda is in elk geval geen partner. In een gesprek met het bestuur – naar aanleiding van het tegen alle afspraken in gebruiken van de naam Helden van Breda voor de kinderlintjes –  zegt Marianne de Bie dat ze ons initiatief ‘prachtig’ vindt.  Maar het Heldenmagazine als podium gebruiken om uit te leggen wat de verschillen zijn tussen óns Helden van Breda en hun Helden van Breda, leidt volgens De Bie af van de kinderfestiviteit. Het is daardoor niet vanzelfsprekend dat de kinderhelden een plek krijgen in onze glossy. Wel gaan we samen verkennen of de activiteiten op elkaar afgestemd kunnen worden.

Voor het magazine zijn er nog enkele sponsors of adverteerders nodig zodat we achteraf niet met onbetaalde rekeningen zitten. Maar net zoals het boek na enige hobbels is uitgegeven, zo verschijnt ook het Heldenmagazine vroeger of later. Met een enthousiast team van selectiemedewerkers, schrijvers, ondersteuners en sponsors werken we verder om nieuwe ‘mooie’ mensen, die zoveel mooie dingen doen voor andere mooie mensen een podium te geven. Goed om te weten dat er daar nog genoeg van zijn!