Bredase Vredesprijs

WANT VREDE IS MINDER VANZELFSPREKEND DAN HET LIJKT

Vreedzaam samenleven. Voor velen een alledaagse vanzelfsprekendheid. Voor anderen een ideaal waarvoor ze willen strijden of naar verre oorden vluchten, huis en haard opgevend. Iedereen heeft recht op een omgeving waarin hij of zij zich thuis voelt, kansen om zich te ontplooien en deelname aan de samenleving. In Breda, in Nederland, in de wereld. Dat vereist verdraagzaamheid en respect voor de eigenheid van mensen. Verschillen in aanleg, geslacht, ras, afkomst, levensbeschouwing of burgerlijke staat mogen niemands kansen in de samenleving bepalen.

Vreedzaam samenleven wordt door velen gezien als een ideaal waarvoor grootse veranderingen moeten plaatsvinden in de wereldpolitiek. Niets is minder waar: juist ook kleine stappen helpen. Hier in Breda. Door jou, je buurvrouw, je collega, je maatje in de sportclub. Ze zijn overal: de mensen die zorgen voor nieuwe verbindingen die tot vrede leiden. En daardoor de wereld een beetje aangenamer en beter maken.

Sinds 2003 laten de winnaars en genomineerden voor de Bredase Vredesprijs zien dat het kan: persoonlijk een bijdrage leveren aan een meer vreedzame samenleving. In Breda, of daarbuiten. Belangeloos en met niet aflatende energie zetten zij zich in – vaak op kleine schaal en buiten de schijnwerpers – voor een meer menswaardige en rechtvaardige samenleving. Zij vormen een inspiratiebron voor wie datzelfde ideaal deelt.

Wie draagt u voor?

Iedereen kent ze wel. Een collega, buurvrouw, een maatje bij de sportvereniging. Of een leraar of leerling van een school. Mensen die zich buiten de schijnwerpers inzetten voor een betere samenleving. Mensen die vanuit hun idealen de wereld een beetje verdraagzamer; een beetje vreedzamer maken. En daartoe allerlei activiteiten ontplooien. Al meer dan vijftien jaar worden deze mensen op gepaste wijze in het zonnetje gezet. Om waardering te uiten voor hun niet aflatende inspanningen voor vrede, verdraagzaamheid en respect. 

Wij zijn op zoek naar mensen die:

 • in de regio Breda wonen;
 • zich onderscheiden in het werken aan verdraagzaamheid en wederzijds respect met als doel de samenleving vreedzamer te maken, in Breda, in Nederland en/of internationaal;
 • deze werkzaamheden tenminste gedurende een aantal jaren en belangeloos verrichten.

Als betrokkene een samenstel van activiteiten verricht, verdient het de voorkeur dat de voordracht door vertegenwoordigers van die activiteiten ondersteund wordt.

Motiveer uw voordracht zo uitvoerig mogelijk, zo mogelijk met aanvullende documentatie. Hieronder geven wij u enkele suggesties waaraan u aandacht kunt besteden. Zie het als een leidraad voor uw eigen verhaal. Laat vooral uw spontaan enthousiasme en waardering in de voordracht spreken.

 1. Gegevens van uw kandidaat (naam, adres, telefoonnummer, indien van toepassing: organisatie)
  • Wat zijn de werkzaamheden of de initiatieven van uw kandidaat? Denk daarbij aan activiteiten die hij/zij organiseert; wat is de rol van uw kandidaat in het geheel
  • indicatie van de vereiste tijdsbesteding
 2. De bijdrage van uw kandidaat aan het verdraagzamer maken van de samenleving:
  • Hoe lang heeft uw kandidaat zich al verdienstelijk gemaakt op dit terrein?
  • Kunt u concrete voorbeelden noemen van zijn/haar bijdrage op dat vlak?
  • Welk bereik hebben de activiteiten (Breda, Nederland, internationaal)?
 3. Waarom denkt u dat juist uw kandidaat in aanmerking komt voor de Bredase Vredesprijs?
  • Waarom verdient juist deze persoon het om de prijs te winnen?
  • Wat onderscheidt deze kandidaat van anderen?
  • Kunt u organisaties/personen noemen die gebaat zijn geweest bij de inspanningen van uw kandidaat? Zo ja, vermeld de contactgegevens van deze organisaties/personen en zorg dat zij de voordracht (schriftelijk) ondersteunen.

Kandidaat voordragen

Winnaars Bredase Vredesprijs


Hieronder ziet u een overzicht van de prijswinnaars van de Bredase Vredesprijs. Per winnaar leest u (indien beschikbaar) relevante passages uit het juryrapport, filmmateriaal over de prijswinnaars, perspublicaties en foto’s van de feestelijke uitreiking.

Op 21 september 2022 werd in het Maczek Memorial de 18e Bredase Vredesprijs uitgereikt door burgemeester Depla. De genomineerden waren: Francien van den Oort (actief bij stichting WW Help Ons Helpen), André Boersma en Soufiane Elazizi (van #Doessouf) en Ad Pirard (onder andere actief bij Surplus).

De Bredase Vredesprijs 2022 is gewonnen door: André Boersma en Soufiane Elazizi van #Doessouf.

Lees hier het volledige nieuwsbericht

Op  21 september 2021 vond voor de 17e keer de uitreiking van de Bredase Vredesprijs plaats. Dit jaar waren er twee genomineerden: Marga Vermeulen en Philip Oronsaye. Marga Vermeulen heeft zich jaren achtereen ingezet voor vluchtelingen in de kampen op Lesbos. Ook voor nieuwkomers in haar eigen dorp zet zij zich in.  Zo is ze taalmaatje en geeft ze praktische hulp aan deze nieuwkomers om hun weg te vinden in de Nederlandse samenleving. Philip Oronsaye werd genomineerd onder meer vanwege zijn stichting JARA, de computer- en taallessen die hij geeft en zijn activiteiten als coach voor jongeren en tolk voor officiële instanties en asielzoekers. En tevens vanwege het feit dat hij bij manifestaties, zoals de Anti-Racisme manifestatie vorig jaar juni en de herdenking en viering van de afschaffing van de Slavernij, in de voorste linies loopt: hij treedt op als spreker en geeft tal van lezingen.

Hoewel beide genomineerden volgens de jury de Bredase Vredesprijs 2021 waardig zijn, heeft Philip Oronsaye de prijs uiteindelijk in ontvangst mogen nemen uit handen van burgemeester Paul Depla. 

Link juryrapport

Lees hier het nieuwsbericht

In verband met de coronapandemie is in 2020 geen Bredase Vredesprijs uitgereikt.

De Bredase Vredesprijs 2019 is door burgemeester Paul Depla uitgereikt aan Hans Veltman uit Ulvenhout.
Het is de combinatie geweest van zijn activiteiten in zijn woonplaats en die in Afrika op het gebied van ontwikkelingssamenwerking die Veltman de prijs hebben opgeleverd.

De jury roemt Omar vooral voor zijn positieve invloed op de plaatselijke jeugd. ,,Was het tot voor kort zo dat bij het verschijnen van de wijkagent de jongeren zich snel uit de voeten wisten te maken, nu voetbalt de wijkagent met de jongeren mee”, staat er onder andere in het juryrapport te lezen. 

Omar laat in een reactie dat hij de prijs vooral als een aanmoediging ziet om door te gaan. ,,Dit geeft mij kracht om door te gaan en verder te bouwen aan de Haagse Beemden.”

Rob Suurmond hield van zijn werk bij de PTT, nu KPN, waar hij 40 dienstjaren vol heeft gemaakt en op zijn 59 ste plaats moest maken voor een jongere generatie.  Dat bezwaarde hem toen enorm maar nu terug kijkend was het voor hem een ‘blessing of the sky’. Hij meldde zich voor vrijwilligerswerk bij de leerwerkplaats Tools to Work en bij de crisistelefoon Sensoor, beiden in Breda.

Zijn voordragers zijn uitgesproken positief over Rob. Het is zo’n vrijwilliger waar je heel veel aan over kunt laten, altijd klaar staat en meer doet dan je redelijkerwijze van hem mag verwachten. 

Bij Tools to Work had Rob zich al snel ingewerkt in het reviseren van breimachines. In die dagen was dat nog pionierswerk en Rob heeft heel veel zelf moeten uitzoeken. In termen van meester-gezel, is Rob nu al vele jaren meester. ‘Meester’ zonder zich daarop voor te laten staan. De gereviseerde breimachines worden naar verschillende gebieden in Afrika gestuurd waar de mensen daar met die machines in een eigen bestaan kunnen voorzien en goed les kunnen geven en krijgen op de daar aanwezige vakscholen. Rob heeft velen begeleid; vrijwilligers bij Tools to Work en Sensoor, jongelui die zich voorbereiden op de arbeidsmarkt en mensen die uit hun moederland gevlucht zijn en hier in Nederland een bestaan proberen op te bouwen. Met heel veel geduld en vooral doorzettingsvermogen weet hij mensen klaar te stomen voor betaald werk en zich thuis te voelen in dit land. En dat op basis van twee dagen per week, naast het werk dat hij thuis doet als voorbereiding of uitwerking van zijn vrijwilligerstaak.

Met door hem zelf voorbereid cursusmateriaal en handleidingen, ook door hem zelf in het Engels vertaald, heeft Rob vanaf 2007 elf keer cursussen gegeven aan Afrikanen in Kenia, Rwanda en Malawi. Zo’n cursus duurt twee tot drie weken, van ’s ochtends tot laat in de middag. Uitgerekend heeft Rob met deze activiteit ¾ jaar in Afrika gewerkt en hij is daar nog niet uitgewerkt. Hebt u een breimachine die bij u nutteloos is, neem dan contact op met Rob . Velen hebben hem al gevonden door de advertenties die hij in krant en op internet heeft geplaatst.

Rob is een van de vrijwilligers bij Tools to Work die de organisatie draagt en het werk wat Tools to Work doet, actief uitdraagt, zowel mondeling als schriftelijk. Rob is namelijk ook een goede schrijver.

Bij Sensoor voert Rob wekelijks 4 uur lang gesprekken aan de telefoon met mensen die om een gesprek verlegen zitten en daarvoor in de eigen omgeving geen gehoor krijgen. Eenzaamheid is vaak een onderliggend motief om contact op te nemen met Sensoor. Maar ook andere problemen, zoals verslaving, geestelijke en relatieproblemen. Rob is bij deze organisatie ook beschikbaar voor avond- en nachtdiensten en hij neemt  veelvuldig weekenddiensten of diensten op feestdagen op zich. Tijdstippen waarop slechts enkelingen beschikbaar zijn. Nooit doe je tevergeefs een beroep op Rob, zo zegt Sensoor. Zijn langdurige en zeer trouwe inzet maken hem ook bij Sensoor een zeer gewaardeerde vrijwilliger.

‘Soms’, zo zei een van de voordragers, ‘vallen pareltjes je niet direct op omdat ze bescheiden zijn’.

Het Comité Bredase Vredesprijs was het met de voordragers eens en heeft met genoegen de Bredease Vredesprijs 2017 aan Rob Suurmond uitgereikt.

Jo van Hulten is sinds 1993 vrijwilliger bij de Wereldwinkel in Breda. Binnen die organisatie vervult zij vele taken. Ze is lid van het bestuur en van het coördinatieteam. Ze heeft, samen met anderen, een bepalende rol gespeeld in de verhuizing van de Wereldwinkel naar Zuidpoort aan de Nieuwe Ginnekenstraat. Ze was mede verantwoordelijk voor de invoering van de nieuwe formule: een moderne cadeaushop met een ‘eerlijk achtergrond verhaal’.

Jarenlang heeft Jo van Hulten voor de Wereldwinkel de inkoop gedaan. Een tijdrovend en klantgevoelig werk. Tegenwoordig is ze contactpersoon voor de consignatiehouders, vervult winkeldienst en is lid van het regioberaad. Jo van Hulten neemt zo ongeveer alle taken die in de Wereldwinkel te vervullen zijn op zich.

Naat het werk in de Wereldwinkel is ze actief op diaconaal gebied in de parochie van Prinsenbeek. Al bijna 20 jaar is zij lid van de werkgroep missie en ontwikkelingshulp, die tal van activiteiten organiseert en projecten ondersteunt. Voor haar boer Piet, Witte Pater in Malawi, is zij de contactpersoon.

Van Hulten weet van aanpakken. Als een van de negen kinderen, opgegroeid in een sociaal maatschappelijk milieu, is haar dat met de paplepel ingegoten. Ze is een sociaal bewogen vrouw die, vaak onopvallend, veel werk voor de Wereldwinkel,vrede  en ontwikkeling doet. Haar inzet is groot, ze is niet te remmen. Haar collega’s zeggen: “Wat doet ze eigenlijk niet?? Het is onvoorstelbaar en onnavolgbaar.”Ze kondigt wel eens haar vertrek aan, maar daarin neemt niemand haar serieus.

Sponsoren

De Bredase Vredesprijs wordt mede mogelijk gemaakt dankzij:

Nederlandse Defensie Academie (NLDA)
Nederlandse Defensie Academie (NLDA)
Stichting De Grez Mahie

Contact Bredase Vredesprijs

Het Comité Bredase Vredesprijs organiseert de uitreiking van de Bredase Vredesprijs en beoordeelt de voordrachten.

Het Comité bestaat uit:

 • De heer Eric Linssen MA., voorzitter
 • Kolonel Peter Gielen, chef-staf Nederlandse Defensie Academie
 • Mw. mr. Irène Verkuylen, consultant | coach | toezichthouder
 • Mw. drs. Kiki Rops, beleidsmedewerker Veilig Thuis
Via secretariaat@bredase-vredesprijs.nl kunt u terecht voor alle zaken betreffende de Bredase Vredesprijs.
 

Bezoek ook onze Facebookpagina

Bij de initiatie van de Vredesprijs in 2003 was het project een activiteit van de Nationale Commissie voor internationale samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO), geïnitieerd door COS Brabant (Centrum voor Internationale Samenwerking) en mede gefinancierd vanuit de subsidieregeling van de Gemeente Breda voor Mondiaal Beleid. Het project werd mede mogelijk gemaakt door de ondersteuning van de Koninklijke Militaire Academie (KMA) in Breda, welke sinds 2 september 2005 onderdeel is van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA).

Als gevolg van de financiële crisis zijn vele subsidiestromen in 2011 dramatisch opgedroogd. Dit betekende niet alleen de opheffing van het COS West en Midden Brabant, maar ook de Gemeente Breda kon qua ondersteuning van de Vredesprijs nagenoeg geen financiële middelen meer vrijmaken. Ook de voorzieningen die de NLDA t.a.v. de Vredesprijs faciliteert staan onder druk, omdat dit instituut natuurlijk ook haar budgetten ziet inkrimpen.
 

Het Organiserend Comité hecht echter – om voor de hand liggende redenen – aan de verankering van de Vredesprijs met de Gemeente Breda en de Nederlandse Defensie Academie. Beide instanties bieden daartoe binnen hun mogelijkheden ondersteuning in ‘natura’ aan. De Gemeente neemt bijvoorbeeld de administratieve ondersteuning op zich, ook vindt de burgemeester de Vredesprijs voor Breda zodanig belangrijk dat hij in principe bereid is, zelf de prijs uit te reiken.

De uitreiking zelf vond traditioneel plaats in de Nassauzaal van het Kasteel van Breda. De NLDA stelde deze locatie met de benodigde catering voor ontvangst en receptie tot op heden beschikbaar. Het belang dat de NLDA hecht aan de prijs wordt ook onderstreept doordat de Chef Staf van de Nederlandse Defensie Academie deel uitmaakt van de jury.

In 2022 wordt de prijs uitgereikt bij het Maczekmemorial in verband met de renovatie van het Kasteel van Breda.

Tot slot heeft het Organiserend Comité vanzelfsprekend behoefte aan financiële middelen. Het comité spant zich tot het uiterste in om dit initiatief low-budget te organiseren. Vanwege de beperkingen waarmee de betrokken overheidsinstanties op dit moment al, maar in de naaste toekomst zeker nog meer te maken krijgen, is actief naar sponsors gezocht.

Ook in 2020 heeft het Stichting De Grez-Mahie er weer voor gezorgd dat onze begroting sluitend kon worden gemaakt. Daarmee is de prijsuitreiking in ieder geval in financiele zin zeker gesteld.
 
Draagt u ons initiatief een warm hart toe?  Wij komen graag met u in contact.