november 22, 2020

Magazine Goed Volk op Elisabeth TV

Op 27 november verschijnt het magazine Goed Volk, Meedoen en Doorgaan met verhalen van mensen die allerlei soorten vrijwilligerswerk doen. Coverstory is het verhaal van Addie van der Zande die mantelzorgers in de palliatieve fase ondersteunt. Elisabeth TV sprak met Ursula van Weert van Stib en met Anita van der Helm over het magazine.

Met dank aan Elisabeth TV voor het filmpje!

Ad den Boer, coördinator Thuisadministratie, in de spotlights

Deze maand is Ad, vrijwilliger bij Humanitas, gekozen als Held van de Maand. Zelf ziet hij de deelnemers als Helden.

‘Ik wil meteen heel duidelijk gezegd hebben dat ik mezelf helemaal niet als held zie. De mensen die in administratieve en financiële problemen zijn geraakt en de moed hebben om dat te erkennen en hulp te vragen, dat zijn voor mij de (stille) helden. Daar is zoveel moed voor nodig! Ik vind dat heel dapper. Ieder mens wil in principe goed voor zichzelf en zijn naasten zorgen, als dat om wat voor reden dan ook niet meer lukt is het echt niet makkelijk om dat toe te geven, geldproblemen zijn nog steeds een taboe in onze samenleving.

In het dorp waar ik opgroeide, was mijn vader ambtenaar. Binnen dat dorp was altijd heel duidelijk wie het goed had en wie niet. De gemeenschapszin was er groot. Mijn vader was een voorbeeld voor me, hij was actief als stille kracht, zorgde dat de kruisvereniging in het dorp kwam en een bibliotheek, was actief bij sportverenigingen en in de kerk. Mensen leefden niet zo anoniem als nu en hielpen elkaar waar ze konden. Dat is voor mij wel een bepalend gevoel in mijn leven, dat je elkaar moet helpen.

Ik studeerde in de jaren ’60, de tijd van medezeggenschap. Maar ik voelde me ook verantwoordelijk, ik was me er van bewust dat de samenleving meebetaalde aan mijn studie. Ik heb altijd als zelfstandig organisatie-adviseur gewerkt, met ondernemingsraden als doelgroep. Ook begeleidde ik fusies en reorganisaties.

Toen ik met pensioen ging zocht ik zinvol vrijwilligerswerk en ik kwam terecht bij de Taalmaatjes van bij Humanitas. Humanitas gaat uit van gelijkwaardigheid, dat vind ik heel belangrijk. Daar hoorde ik dat er plannen waren om een afdeling Thuisadministratie op te zetten. Dat was echt iets voor mij.  In 2015 zijn we gewoon begonnen.
Het coördineren daarvan vond ik echt een leuke klus. Inmiddels zijn we met twee coördinatoren en een goed team van vrijwilligers. Op jaarbasis helpen we zo’n zestig mensen – de een heeft langer begeleiding nodig dan de ander. Mensen komen bij ons terecht vanuit maatschappelijke organisaties of gewoon via mond-op-mond reclame.

Als coördinator doe ik de intakegesprekken met de deelnemers. Standaardvraag daarbij is: over wat voor soort vrijwilliger zou u boos worden? Want wat mensen echt willen, weten ze vaak niet maar wat ze niet willen, is heel duidelijk.
Tijdens dat gesprek krijg ik een goed beeld van welke vrijwilliger bij iemand past. Naast het koppelen van deelnemers en vrijwilligers geef je als coördinator ondersteuning aan de vrijwilligers, en regel je de praktische kanten zoals bijeenkomsten, locaties en scholing. Als je als vrijwilliger bij ons start krijg je eerst een onlinetraining. Daarna volgen persoonlijke trainingen.

Ieder mens maakt periodes mee in het leven waarbij er zoveel gebeurt dat je het overzicht wat kwijtraakt. Ziekte, spanningen op het werk, problemen met de kinderen, zorg voor ouders, noem het maar op. Ik denk dat we dit allemaal herkennen. Als zo’n periode van grote stress wat langer duurt raak je het vermogen om je te concentreren kwijt. Dan vergeet je bijvoorbeeld die bon voor te hard rijden te betalen en komt er een aanmaning, die je vervolgens ook weer weg legt. Of de rekeningen die per mail binnen komen zie je over het hoofd.
Zo kan het best snel uit de hand lopen. Het zit in de mens om kansen hoger in te schatten dan risico’s, kijk maar naar de grote aantallen deelnemers aan loterijen. Dus je hoopt dat het wel goed zal komen. Meestal slaat de schrik pas om het lijf als er incassobureaus worden ingeschakeld. Dan realiseer je je dat het uit de hand is gelopen. Gelukkig kan je op diverse plekken terecht voor hulp, niet alleen bij ons.

Het is een grote stap om te zetten, maar wel een die je op termijn weer de regie over je leven teruggeeft. En wij betuttelen niet, wij begeleiden je en ondersteunen je met hele praktische dingen zoals het maken van een budgetplan of een plan om schulden af te lossen. Wij kunnen ook bemiddelen met schuldeisers, daar zijn diverse regelingen voor die bij ons bekend zijn. En is formele schuldhulpverlening nodig, dan kunnen wij ondersteunen bij het aanleveren van alle benodigdheden daarvoor. Het is jammer dat mensen vaak te laat naar ons toe komen, dan zijn de problemen al heel groot. Maar in deze samenleving is succes, zelfredzaamheid en individualiteit de norm, dus de drempel is hoog.
Wij zien een deelnemer niet als hulpvrager, maar als een mens die hobbels ervaart. Ons streven is dat mensen weer zelfredzaam worden. Het is heel mooi om te zien hoe mensen gaandeweg het traject weer meer zelfvertrouwen krijgen en uiteindelijk de controle over dat deel van hun leven terugkrijgen.’

Humanitas Thuisadministratie helpt mensen om hun financiële administratie weer op orde te brengen en te houden. Daar zijn geen voorwaarden aan verbonden qua inkomen, leeftijd, achtergrond of levensovertuiging. Wil je meer informatie? Kijk op www.humanitas.nl/afdeling/regio-breda/activiteiten. Humanitas Thuisadminstratie is telefonisch bereikbaar op 06-53449201, voor algemene informatie kun je bellen naar 06-39358576