augustus 29, 2019

Nieuws over Helden en Heldenteam

Niet aan iedereen wijden we een apart bericht. Dat betekent niet dat er niets gebeurt in de levens van alle anderen maar het betekent vooral dat we te weinig capaciteit hebben om kopij te schrijven.

Philip Oronsaye en Jan Hopman bijvoorbeeld hebben op 29 juni een herdenking aan het slavernijverleden georganiseerd op het Mondiaal Centrum. Op 13 augustus ontving Sazan Melko in datzelfde Mondiaal Centrum gasten om het offerfeest mee te vieren. Het was bij beide evenementen de bedoeling dat er zoveel mogelijk mensen kwamen, ongeacht afkomst.

Verder is ons ter ore gekomen dat Asmerom Ftwi een nieuwe baan heeft, net als Natasja Donkers. Zij probeert mensen in de wijk Haage Beemden in beweging te krijgen, wat in het verlengde ligt van ontmoeringscentrum De Sleutel. Ze weet inmiddels een goed evenwicht te vinden tussen beide taken en privé.

Verder hebben we ook een klein ziekenboegje gehad. Zonder daar expliciet namen of ziektes te noemen willen we vanaf hier in elk geval Vincent Schoenmakers bedanken voor zijn inzet bij het selectieteam, waarvoor hij vanwege gezondheidsredenen heeft moeten opzeggen. We hopen dat hij toch wat opknapt!

Wie nieuws heeft kan dat direct melden aan anita.vanderhelm@heldenvanbreda.nl Wie interesse heeft om verslaggever te worden eveneens. Op 26 september staan we op de Vrijwilligersmarkt van Mooiwerk (Breda Actief) om onder andere dit te ventileren.

Vincent Schoenmakers, die heeft geholpen met de selectie van alle helden.

Koninklijke onderscheiding voor Piet AED Matheeuwsen

‘Met een lintje doe je mij geen plezier’, heeft Piet Matheeuwsen altijd geroepen. Totdat burgemeester Paul Depla hem dat – totaal onverwacht – uitreikte.

Piet wordt met een smoes naar AED-sponsor Holland Casino gelokt. Die werkt graag mee aan een huldiging voor Piet. Vele tientallen familieleden, medewerkers van AED proof en Reanimatie Leren en andere bekenden zijn al in de zaal als Piet in een rolstoel wordt binnengereden. Hij heeft zelfs niet door wat er gebeurt als de burgemeester opeens voor hem staat. Wel ziet hij de roll upbanners van de stichtingen. De burgemeester is zeker ook uitgenodigd, denkt Piet.

Tot zijn verbijstering, maar ook tot zijn grote vreugde, zo blijkt later, draait het allemaal om een koninklijke onderscheiding voor hem. Die is via een spoedprocedure aangevraagd door Theo Maas, de huidige voorzitter van Breda AED Proof. Helden van Breda heeft de voordracht natuurlijk ondersteund.

Deze uitreiking was het laatste wat Piet had verwacht, zo in de herfst van zijn leven. Als zijn medaille is opgespeld, en alle aanwezigen op hem hebben getoast, vraagt hij om de microfoon. ‘Ik draag ‘m op aan alle medewerkers en burgerhulpverleners.’
Daarna is het tijd voor felicitaties en een feestje in de hal van het casino. Om half elf ‘s avonds is Piet ‘afgedraaid’.

Na afloop meldt hij voldaan dat hij het een grandioze avond vond en dat alles fantastisch was geregeld. Wij vinden het natuurlijk terecht dat Piet een onderscheiding krijgt. En – het is op die avond vaker gezegd – zonder de steun van echtgenote Edy was dit allemaal niet gelukt!

Paul Depla feliciteert Piet, die wordt ondersteund door Edy en zijn broer

Thijs’ operatie geslaagd

Bij Thijs Kroezen is kort geleden voor de zevende keer kanker vastgesteld. Net zoals voorgaande jaren liep hij zijn #RoadToSurgery. HvB liep mee.

Na drie weken alleen getraind te hebben, liep Thijs de laatste dag voor zijn operatie samen met vele belangstellenden. Er verzamelden zich tussen de 150 en 200 renners op het grasveld voor zijn ouderlijk huis. Het evenement bereikte daardoor ook de landelijke pers. Na het rennen, waarbij Thijs en een collega voorop liepen, verzorgde Domino’s net zo als voorgaande jaren pizza’s voor alle belangstellenden.

We gaan ervan uit data dat trainen werkelijk helpt.  Inmiddels is duidelijk dat de operatie is geslaagd en dat Thijs ondertussen weer aan het werk is (bij de stichting van Bibian Montel, die vrijwel tegelijkertijd voor de tiende keer aan kanker werd geopereerd.) We wensen Thijs en Bibian veel succes toe!

Voor wie wil weten hoe zo’n #RoadToSurgery er uitziet: als je hieronder klikt, is het toch net alsof je erbij bent!

video thijs

Bestuurslid Eric Linssen loopt mee in zijn Helden van Breda-shirt