Nieuws over Helden en Heldenteam

Niet aan iedereen wijden we een apart bericht. Dat betekent niet dat er niets gebeurt in de levens van alle anderen maar het betekent vooral dat we te weinig capaciteit hebben om kopij te schrijven.

Philip Oronsaye en Jan Hopman bijvoorbeeld hebben op 29 juni een herdenking aan het slavernijverleden georganiseerd op het Mondiaal Centrum. Op 13 augustus ontving Sazan Melko in datzelfde Mondiaal Centrum gasten om het offerfeest mee te vieren. Het was bij beide evenementen de bedoeling dat er zoveel mogelijk mensen kwamen, ongeacht afkomst.

Verder is ons ter ore gekomen dat Asmerom Ftwi een nieuwe baan heeft, net als Natasja Donkers. Zij probeert mensen in de wijk Haage Beemden in beweging te krijgen, wat in het verlengde ligt van ontmoeringscentrum De Sleutel. Ze weet inmiddels een goed evenwicht te vinden tussen beide taken en privé.

Verder hebben we ook een klein ziekenboegje gehad. Zonder daar expliciet namen of ziektes te noemen willen we vanaf hier in elk geval Vincent Schoenmakers bedanken voor zijn inzet bij het selectieteam, waarvoor hij vanwege gezondheidsredenen heeft moeten opzeggen. We hopen dat hij toch wat opknapt!

Wie nieuws heeft kan dat direct melden aan anita.vanderhelm@heldenvanbreda.nl Wie interesse heeft om verslaggever te worden eveneens. Op 26 september staan we op de Vrijwilligersmarkt van Mooiwerk (Breda Actief) om onder andere dit te ventileren.

Vincent Schoenmakers, die heeft geholpen met de selectie van alle helden.