Helden en Smaakmakers: wat is het verschil?

Afgelopen maand zijn de Smaakmakers van de gemeente Breda gepresenteerd. Vaak krijgen we de vraag: ‘Wat is het verschil met de Helden eigenlijk?’ Die vraag is moeilijk te beantwoorden want we weten niet goed wat de Smaakmakers precies zijn.

Ook zijzelf weten dat niet; van de verschillende betrokkenen krijg je steeds weer een andere omschrijving. Wél kan ik goed uitleggen wat onze Helden doen.
Die zijn geselecteerd omdat ze zich bezighouden met allerlei waarden. Niet in de zin van met het opgeheven vingertje naar anderen wijzen, maar in de zin van waarden verwezenlijken. Onze Helden komen op voor rechtvaardigheid of vrijheid, of voor mensen die leven in bijvoorbeeld armoede, eenzaamheid of onveiligheid.

Ieder mens vindt dat belangrijk – niemand wil gediscrimineerd worden, iedereen vindt dat kinderen uit onveilige situaties moeten worden gehaald of dat eenzaamheid de wereld uit moet. Dat wil niet zeggen dat we ons daar zelf voor inspannen. Daarom is het juist zo fijn om te weten dat de Helden dat in elk geval doen. Voor ons is dat weer een zorg minder. En soms worden we heel direct door hen ‘beschermd’ tegen al die nare zaken.

De selectiecriteria van de gemeente zijn niet zo helder – ze staan ook niet op de website van de Smaakmakers. Wethouder Miriam Haagh, verantwoordelijk voor de vrijwilligers, vindt dat ook wel zo handig. Haagh: ‘Bij te veel criteria zouden sommige kandidaten er nooit doorkomen.’
Dat wil overigens helemaal niet zeggen dat Smaakmakers zich niet bezighouden met waarden. Ze worden er alleen niet op geselecteerd. Uiteraard geven ze allemaal smaak aan Breda, zoals de naam zegt.

Bovendien zijn sommige mensen ‘bijzonder’ en ‘moeten in het zonnetje worden gezet’, lees je op de Smaakmakerswebsite. Het heldenteam gaat ervan uit de alle Smaakmakers prima mensen zijn, zeker omdat er ook verschillende Helden tussen zitten.

Los daarvan durf ik te beweren dat ál onze Helden in feite Smaakmakers van Breda zijn. Reden genoeg om samen te werken.
Bij de Citymarketing zitten ze daar om onduidelijke redenen niet op te wachten, wethouder Marinne de Bie van de kinderlintjes gaat niet over de Smaakmakers en wethouder Miriam Haagh heeft de uitnodiging voor een gesprek mondeling ontvangen. Hopelijk gaat ze erop in.

Want bijzondere mensen in Breda een podium geven, dát is wat we gemeen hebben!